Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Enzymy w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-SR-S2-2BT-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Enzymy w biotechnologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty do wyboru - biotechnologia /stacj II stopnia/
Strona przedmiotu: http://www.wbios.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu chemii analitycznej, biochemii ogólnej, enzymologii, podstawy matematyki, fizyki i statystyki na poziomie podstawowym.

Skrócony opis:

Moduł przekazuje specjalistyczna wiedzę z zakresu enzymów stosowanych w biotechnologii. Porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem enzymów w oznaczaniu szlaków metabolicznych, pozyskiwanie szczepów do produkcji enzymów. Przedstawia metody immobilizacji enzymów oraz ich wykorzystanie w biotechnologii środowiska i medycynie. Porusza zagadnienia związane z zastosowaniem enzymów w biologii molekularnej, syntezie i degradacji polimerów.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia związane z enzymami stosowanymi w biotechnologii. Grupy enzymy o zastosowaniu biotechnologicznym.

Pozyskiwanie enzymów. Główne źródła enzymów. Metody pozyskiwania i oczyszczania enzymów.

Immobilizacja enzymów. Techniki stosowane w immobilizacji enzymów o znaczeniu biotechnologicznym. Zalety i wady immobilizacji enzymów.

Mimetyki enzymów. Podstawowe informacje o mimetykach enzymów oraz ich zastosowaniu w biotechnologii.

Oksygenazy w biotechnologii. Podział, budowa i mechanizm działania oksygenaz oraz ich zastosowanie w biotechnologii.

Lipazy w biotechnologii. Podział, budowa i mechanizm działania lipaz oraz ich zastosowanie w biotechnologii.

Enzymy w syntezie i degradacji polimerów. Problemy związane z zastosowaniem, syntezą i degradacją biotworzyw.

Literatura:

1. C. Ratledge, B. Kristiansen. 2011. Podstawy biotechnologii. PWN. Warszawa

2. H.G. Schlegel. 2000. Mikrobiologia ogólna. PWN. Warszawa

3. R. Eisenthal i wsp. 1993. Enzyme assays, a practical approach. Oxford Sci. Publ. Oxford.

4. N.C. Price, L. Stevens. 1993. Fundamentals of enzymology. Oxford. Sci. Publ. Oxford.

5. D. Wojcieszyńska, K. Hupert-Kocurek, A. Jankowska, U. Guzik. 2012. Properties of catechol 2,3-dioxygenase from crude extract of Stenotrophomonas maltophilia strain KB2 immobilized in calcium alginate hydrogels. Biochem. Eng. J. 66:1-7

6. B. Nowak, J. Pająk. S. Łabużek, T. Płociniczak. 2008. Enzymy uczestniczące w biodegradacji polimerów. Biotechnologia 1: 45-52

7. A. Mrozik, K. Hupert-Kocurek, B. Nowak, S. Łabużek. 2008. Microbial lipases and their significance in the protection of the environment. Post. Microbiol. 47: 43-50

8. J. Witwicki, W. Ardelt. 1989. Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

9. J. Buchowicz. 2009. Biotechnologia molekularna. PWN. Warszawa

Efekty uczenia się:

Student definiuje podstawowe pojęcia i procesy związane z enzymami stosowanymi w biotechnologii, planuje doświadczenia pozwalające na pozyskiwanie i udoskonalanie enzymów stosowanych w biotechnologii, analizuje uzyskane wyniki i wyciąga poprawne wnioski, określa teoretyczne i praktyczne warunki stosowania enzymów w biotechnologii, śledzi biotechnologiczne procesy z udziałem enzymów, gromadzi i wybiera poprawną dokumentację badań enzymatycznych stosowanych w biotechnologii, buduje samodzielnie układy doświadczalne z wykorzystaniem metod biotechnologicznych, rozwiązuje w grupie problemy związane ze stosowaniem enzymów w biotechnologii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny za sprawozdanie pisemne z laboratorium oraz oceny ciągłej aktywności studenta na ćwiczeniach. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Guzik
Prowadzący grup: Urszula Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny za sprawozdanie pisemne z laboratorium oraz oceny ciągłej aktywności studenta na ćwiczeniach. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego.

Pełny opis:

Moduł przekazuje specjalistyczna wiedzę z zakresu enzymów stosowanych w biotechnologii. Porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem enzymów w oznaczaniu szlaków metabolicznych, pozyskiwanie szczepów do produkcji enzymów. Przedstawia metody immobilizacji enzymów oraz ich wykorzystanie w biotechnologii środowiska i medycynie. Porusza zagadnienia związane z zastosowaniem enzymów w biologii molekularnej, syntezie i degradacji polimerów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Guzik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Guzik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Guzik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Guzik, Ariel Marchlewicz
Prowadzący grup: Anna Dzionek, Izabela Greń, Urszula Guzik, Katarzyna Hupert-Kocurek, Ariel Marchlewicz, Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny za sprawozdanie pisemne z laboratorium oraz oceny ciągłej aktywności studenta na ćwiczeniach. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego.

Pełny opis:

Moduł przekazuje specjalistyczna wiedzę z zakresu enzymów stosowanych w biotechnologii. Porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem enzymów w oznaczaniu szlaków metabolicznych, pozyskiwanie szczepów do produkcji enzymów. Przedstawia metody immobilizacji enzymów oraz ich wykorzystanie w biotechnologii środowiska i medycynie. Porusza zagadnienia związane z zastosowaniem enzymów w biologii molekularnej, syntezie i degradacji polimerów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Guzik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Guzik, Ariel Marchlewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.