Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia żywienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BZ-S2-FZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia żywienia
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Kafel
Prowadzący grup: Alina Kafel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

zgodnie z modułem "Fizjologia żywienia"

Średnia ocena w skali procentowej klasyfikacji aktywności studenta na zajęciach- egzaminu końcowego:

poniżej 51% - ndst. ; 52 -60% - dst; 61-65% - +dst; 66-75% - dobry; 76-85% - +dobry, powyżej 85 %– bardzo dobry .


Pełny opis:

W ramach modułu "Fizjologia żywienia" student zaznajomi sie z mechanizmami procesów fizjologicznych związanych z żywieniem. Zakres tematów obejmuje: mechanizmy regulacji pobierania pokarmu przez organizmy, czynności: motoryczną i wydzielniczą przewodu pokarmowego, współdziałania układu pokarmowego z innymi układami w organizmie związanych z transportem , usuwaniem produktów przemiany materii, zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe i wykorzystaniem tych składników. Dotyczy także przedstawienia związków między odżywianiem a funkcjonowaniem organizmu, uwzględniając aspekty oddziaływania składników pokarmu jak:detergenty, atraktanty, substancje użyteczne i nieużyteczne biologiczne. Tematyka zajęć zaznajomi studenta z wybranymi aspektami odżywiania się organizmów zwierzęcych, wskaże problematykę strawności i biodostępności składników pokarmowych, indywidualna wrażliwość ludzi na wybrane składniki pokarmowe. Zapozna z ogólnymi ocenami odżywiania organizmów.

Szczegółowa tematyka ćwiczeń:

1. Pobieranie pokarmu. Indywidualna wrażliwość na wybrane smaki. Wyznaczanie progu wrażliwości na smaki słodki i słony metodą różnicowego szeregowania

2. Motoryka przewodu pokarmowego. Analiza budowy przewodu pokarmowego organizmu z użyciem dydaktycznych programów internetowych, analiza filmów przedstawiających ruchy poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.

3. Funkcje wydzielnicze układu pokarmowego. Analiza programów internetowych i materiałów dydaktycznych. Tworzenie schematów formalnych dotyczących wybranych mechanizmów regulacji aktywności wydzielniczej przewodu pokarmowego

4.Przemiany cukrów w organizmie. Trawienie cukrów z udziałem amylazy ślinowej. Źródła cukrowców w pokarmie - przykłady analiz zawartości cukrów w materiale biologicznym.

5. Przemiany białek w organizmie i ich dostępność w pokarmie. Oznaczanie aktywności pepsyny komercyjnej w warunkach różnego pH wobec wybranych białek: hemoglobiny i kazeiny. Oznaczanie zawartości białka w materiale biologicznym.

6. Przemiany tłuszczów w organizmie, ich funkcje i biodostępność. Zawartość tłuszczów w materiale biologicznym.

7. Gospodarka wodna i mineralna w organizmie. Zawartość wybranych pierwiastków i wody w materiale biologicznym.

8. Substancje nieużyteczne i szkodliwe w diecie. Zawartość szczawianów. Rola aminotransferaz.

9. Metabolizm witamin. Obecność witamin w produktach spożywczych, na przykładzie witaminy C.

10. Stan odżywienia. Antropometryczne pomiary otyłości.

Uwagi:

• Na zajęcia student powinien przyjść przygotowany teoretycznie praktycznej ćwiczeń, jak i konwersatorium w oparciu o literaturę podstawową,i uzupełniającą, wskazaną przez prowadzącego.

• OBOWIĄZUJĄ przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi oraz odczynnikami chemicznymi. Bezwzględnie biały fartuch.

• Na ćwiczeniach obowiązuje zeszyt (notatnik), w którym protokołowane są każde przeprowadzone ćwiczenia i demonstracje.

• Przekroczenie limitu nieobecności (więcej niż 3) powoduje niezaliczenie całości zajęć! W uzasadnionych przypadkach (za zgodą prowadzącego) istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą.

• Zajęcia oceniane są systemem punktowym. Promowana jest aktywność oraz opanowanie materiału. Na każdych zajęciach można uzyskać punkty, która ostatecznie pozwolą na ocenę końcową wg procentowej skali klasyfikacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.