Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-09.BiOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka I w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- 5 sem.ochrony środowiska /stacj.I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen 3 aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych,

- raportów lubi sprawozdania z realizowanych ćwiczeń,

- przygotowanie planu, założeń przyszłej pracy licencjackiej.


Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody oraz przygotowanie go do wykonania pracy licencjackiej.

W trakcie zajęć student uczy się korzystać z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności.

Pod nadzorem prowadzącego wykonuje proste oznaczenia i analizy fizykochemiczne gleb, oznacza zebrany w terenie materiał zielnikowy przy pomocy kluczy do oznaczania roślin; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji.

Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej; sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej, opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w sali B-101 lub w laboratorium glebowych CS-45 lub w terenie

Dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z 2 ocen

- aktywności studenta:

- raportów lub sprawozdań z realizowanych ćwiczeń,


Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody oraz przygotowanie go do wykonania pracy licencjackiej.

W trakcie zajęć student uczy się korzystać z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności.

Pod nadzorem prowadzącego oznacza zebrany w terenie materiał zielnikowy przy pomocy kluczy do oznaczania roślin; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji.

Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej; sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej, opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w sali B-101, A-139 lub w terenie

Dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba, Edyta Sierka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z 2 ocen

- aktywności studenta:

- raportów lub sprawozdań z realizowanych ćwiczeń,


Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody oraz przygotowanie go do wykonania pracy licencjackiej.

W trakcie zajęć student uczy się korzystać z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności.

Pod nadzorem prowadzącego wykonuje badania w terenie oraz wybrane analizy gleby, wody, materiału roślinnego w laboratorium,

uczy się jak gromadzić materiał zebrany w terenie w celu jego dalszego opracowania,

ćwiczy umiejętność powiązania danych zebranych w terenie z wynikami badań laboratoryjnych, ich opracowywania i tworzenia prostych wniosków i konkluzji.

Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej; sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej, opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się na sali ćwiczeń B-101 lub A-139, w laboratorium glebowym CS-45, lub w terenie pod nadzorem prowadzącego i wg ustalonego harmonogramu, który zostanie studentom przesłany. Obowiązuję obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności na zajęciach należy uzgodnić ich odrobienie z osobami prowadzącymi.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Agnieszka Kompała-Bąba, Paweł Kwiatkowski, Edyta Sierka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.