Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka II w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-10.BiOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka II w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem.ochrony środowiska /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych w trakcie trwania pracowni,

- pisemnych raportów (lub sprawozdań, opracowań) zebranego i analizowanego materiału badawczego lub wyników pomiarów/obserwacji;

- przedstawionego do oceny manuskryptu pracy licencjackiej.


Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej z tych aktywności.


Pełny opis:

Celem modułu jest dalsze poszerzanie wiedzy studenta zgodnie ze specyfiką badań prowadzonych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody oraz wykonanie pracy licencjackiej teoretycznej lub praktycznej.

W trakcie zajęć student uczy się korzystać z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności, uczy się poprawnej edycji tekstów i grafiki celem przygotowania tekstu i rysunków do sprawozdań a docelowo manuskryptu pracy licencjackiej.

Pod nadzorem prowadzącego wykonuje proste oznaczenia i analizy fizykochemiczne parametrów środowiskowych; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji. Opracowuje z wykorzystaniem komputera wyniki analiz laboratoryjnych i/lub zebranych danych z wykorzystaniem różnych programów komputerowych.

Końcowym efektem modułu jest wykonanie pracy licencjackiej.

W trakcie pracy własnej student pracuje z literaturą specjalistyczną, instrukcjami wykonania analiz laboratoryjnych oraz dotyczącymi obsługi sprzętu. Systematyczne uzupełnianie piśmiennictwo i przygotowuje kolejne rozdziały pracy licencjackiej.

Uwagi:

Praca indywidualna pod opieką promotora pracy licencjackiej na sali ćwiczeń Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody (A-139, B-101), ul. Jagiellońska 28, p.1. w laboratoriach wydziałowych lub w terenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z:

- ciągłej oceny umiejętności studenta w trakcie trwania pracowni,

- pisemnych raportów (lub sprawozdań, opracowań) zebranego i analizowanego materiału badawczego/literaturowego lub wyników pomiarów/obserwacji stanowiących rozdziały pracy licencjackiej

- przedstawionego do oceny manuskryptu pracy licencjackiej.

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej z tych aktywności


Pełny opis:

Celem modułu jest dalsze poszerzanie wiedzy studenta zgodnie ze specyfiką badań prowadzonych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody oraz wykonanie pracy licencjackiej teoretycznej lub praktycznej.

W trakcie zajęć student uczy się korzystać z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności, uczy się poprawnej edycji tekstów i grafiki celem przygotowania tekstu i rysunków do sprawozdań a docelowo manuskryptu pracy licencjackiej.

Pod nadzorem prowadzącego opracowuje określone zagadnienia lub wykonuje proste oznaczenia i analizy fizykochemiczne parametrów środowiskowych; ćwiczy umiejętność wyciągania wniosków i konkluzji. Opracowuje z wykorzystaniem komputera wyniki analiz laboratoryjnych i/lub zebranych danych literaturowych.

Końcowym efektem modułu jest wykonanie pracy licencjackiej.

W trakcie pracy własnej student pracuje z literaturą specjalistyczną, instrukcjami wykonania analiz laboratoryjnych oraz dotyczącymi obsługi sprzętu. Systematyczne uzupełnianie piśmiennictwo i przygotowuje kolejne rozdziały pracy licencjackiej.

Uwagi:

Praca indywidualna pod opieką promotora pracy licencjackiej na sali ćwiczeń Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody (A-139, B-101), ul. Jagiellońska 28, p.1. w laboratoriach wydziałowych, bibliotece lub w terenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba, Edyta Sierka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z:

- ciągłej oceny umiejętności studenta w trakcie trwania pracowni,

- pisemnych raportów (lub sprawozdań, opracowań) zebranego i analizowanego materiału badawczego/literaturowego lub wyników pomiarów/obserwacji stanowiących rozdziały pracy licencjackiej

- przedstawionego do oceny manuskryptu pracy licencjackiej.

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej z tych aktywności


Pełny opis:

Celem modułu jest dalsze poszerzanie wiedzy studenta zgodnie ze specyfiką badań prowadzonych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody oraz wykonanie pracy licencjackiej teoretycznej lub praktycznej.

W trakcie zajęć student uczy się korzystać z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności, uczy się poprawnej edycji tekstów i grafiki celem przygotowania tekstu i rysunków do sprawozdań a docelowo manuskryptu pracy licencjackiej.

Pod nadzorem prowadzącego opracowuje określone zagadnienia lub wykonuje proste oznaczenia i analizy fizykochemiczne parametrów środowiskowych; ćwiczy umiejętność wyciągania wniosków i konkluzji. Opracowuje z wykorzystaniem komputera wyniki analiz laboratoryjnych i/lub zebranych danych literaturowych.

Końcowym efektem modułu jest wykonanie pracy licencjackiej.

W trakcie pracy własnej student pracuje z literaturą specjalistyczną, instrukcjami wykonania analiz laboratoryjnych oraz dotyczącymi obsługi sprzętu. Systematyczne uzupełnianie piśmiennictwo i przygotowuje kolejne rozdziały pracy licencjackiej.

Uwagi:

Praca indywidualna pod opieką promotora pracy licencjackiej na sali ćwiczeń Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody (A-139, B-101), ul. Jagiellońska 28, p.1. w laboratoriach wydziałowych, w bibliotece lub w terenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Agnieszka Kompała-Bąba, Edyta Sierka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.