Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium I w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-11.BiOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium I w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- 5 sem.ochrony środowiska /stacj.I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia obejmująca:

- merytoryczna treść referatu(ów) (w formie pisemnego eseju/prezentacji multimedialnej lub posteru) (waga 80%)

- aktywność w trakcie zajęć (waga 20%)

Pełny opis:

Seminarium ma poszerzyć wiedzę teoretyczną studenta z zakresu flory i roślinności Polski oraz metod ich analizy. Ma przygotować studenta do samodzielnego opracowania tematów związanych z kierunkiem badań Katedry na podstawie krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu. Ma rozwijać umiejętności wygłoszenia prezentacji, krytycznej oceny oraz dyskusji naukowej prezentowanych zagadnień;

Ma przygotować studenta do sformułowania i zaprezentowania założeń pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. oceny za prezentację (0,8), w tym przeglądową, dotyczącą tematu zleconego przez osobę prowadzącą seminarium oraz prezentację założeń pracy licencjackiej

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji następującej po prezentacjach przeglądowych (0,2)

Pełny opis:

Celem seminarium jest:

- poszerzenie wiedzy teoretycznej studenta z zakresu flory i roślinności Polski oraz metod ich analizy.

- przygotowanie studenta do samodzielnego opracowania tematów związanych z kierunkiem badań Katedry na podstawie krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu.

- rozwijanie umiejętności wygłoszenia prezentacji, krytycznej oceny oraz dyskusji naukowej prezentowanych zagadnień;

- przygotowanie studenta do sformułowania i zaprezentowania założeń pracy licencjackiej

Uwagi:

Dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali A-139 lub B-101 lub w terenie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram seminarium znajduje się w gablocie Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba, Edyta Sierka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. oceny za prezentację (0,8), w tym przeglądową, dotyczącą tematu zleconego przez osobę prowadzącą seminarium oraz prezentację założeń pracy licencjackiej

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji następującej po prezentacjach przeglądowych (0,2)

Pełny opis:

Celem seminarium jest:

- poszerzenie wiedzy teoretycznej studenta z zakresu ekologii roślin, ochrony środowiska, monitoringu, zarządzania ochroną środowiska,

- przygotowanie studenta do samodzielnego opracowania tematów związanych z kierunkiem badań Katedry na podstawie krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu.

- rozwijanie umiejętności wygłoszenia prezentacji, krytycznej oceny oraz dyskusji naukowej prezentowanych zagadnień;

- przygotowanie studenta do sformułowania i zaprezentowania założeń pracy licencjackiej

Uwagi:

Dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali A-139 lub B-101 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Agnieszka Kompała-Bąba, Edyta Sierka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. oceny za prezentację (0,8), w tym przeglądową, dotyczącą tematu zleconego przez osobę prowadzącą seminarium oraz prezentację założeń pracy licencjackiej

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji następującej po prezentacjach przeglądowych (0,2)

Pełny opis:

Celem seminarium jest:

- poszerzenie wiedzy teoretycznej studenta z zakresu ekologii roślin, ochrony środowiska, monitoringu, zarządzania ochroną środowiska,

- przygotowanie studenta do samodzielnego opracowania tematów związanych z kierunkiem badań Katedry na podstawie krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu.

- rozwijanie umiejętności wygłoszenia prezentacji, krytycznej oceny oraz dyskusji naukowej prezentowanych zagadnień;

- przygotowanie studenta do sformułowania i zaprezentowania założeń pracy licencjackiej

Uwagi:

Dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.