Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium II w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-12.BiOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium II w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem.ochrony środowiska /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia obejmująca:

- umiejętność przygotowania i jasnego przedstawienia referatów na dany temat oraz dotyczącego pracy licencjackiej (w formie pisemnego eseju/prezentacji multimedialnej lub posteru) (waga 80%)

- aktywność w trakcie zajęć (waga 20%)


Pełny opis:

Seminarium ma poszerzyć wiedzę teoretyczną studentów w zakresie podstawowych problemów i metod badawczych realizowanych przez Katedrę Botaniki i Ochrony Przyrody.

Ma przygotować studenta do samodzielnego opracowania zagadnień związanych z kierunkiem badań Katedry, przy użyciu poprawnej terminologii naukowej oraz zaprezentowania własnej pracy licencjackiej.

Studenci przygotowują i wygłaszają prezentacje miltimedialne w oparciu o najnowszą literaturę specjalistyczną, uczestniczą w dyskusji naukowej na temat prezentowanych zagadnień. Uczą się poprawnego posługiwania się terminologią naukową.

W końcowej części semestru studenci referują na forum grupy własną pracę licencjacką.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w sali Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody B-101 przy ulicy Jagiellońskiej 28 lub w innym terminie uzgodnionym z osobą Promotora

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią:

a) oceny ciągłej aktywności studenta podczas seminarium,

b) ocen z wygłoszonych referatów,Pełny opis:

Celem seminarium jest:

- poszerzenie wiedzy teoretycznej studenta z zakresu ekologii roślin, ochrony środowiska, monitoringu, zarządzania ochroną środowiska,

- przygotowanie studenta do samodzielnego opracowania tematów związanych z kierunkiem badań Katedry na podstawie krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu.

- rozwijanie umiejętności wygłoszenia prezentacji, krytycznej oceny oraz dyskusji naukowej prezentowanych zagadnień;

- przedstawienie przez studenta pracy licencjackiej

Uwagi:

Dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali A-139 lub B-101

Harmonogram seminarium znajduje się w gablocie Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba, Edyta Sierka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią:

a) oceny ciągłej aktywności studenta podczas seminarium,

b) ocen z wygłoszonych referatów,Pełny opis:

W trakcie seminarium studenci przygotowują referaty zgodne z tematyką badawczą realizowaną przez Katedrę Botaniki i Ochrony Przyrody.

Obejmują one zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej; a także kierunków i metod rekultywacji terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem gatunków roślin i procesów spontanicznej sukcesji, zależności pomiędzy roślinami a organizmami glebowymi

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w sali B-101 zgodnie z harmonogramem zajęć. Dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Agnieszka Kompała-Bąba, Edyta Sierka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.