Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. ochrony środowiska /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Palowski
Prowadzący grup: Bernard Palowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu zostanie ustalona jako średnia ważona ocen z egzaminu (60%) i laboratorium (40%).


Ocena z laboratorium jest średnią ważoną z:

- kolokwiów (80%),

- raporty końcowe (15%),

- ocena ciągła aktywności studenta na zajęciach laboratoryjnych (5%).


Pełny opis:

Moduł „Monitoring środowiska” umożliwia studentowi poznanie: obowiązujących w Polsce przepisów i norm w odniesieniu do monitoringu stanu środowiska przyrodniczego. Pogłębia wiedzę o roli i znaczeniu monitorowania jakości elementów środowiska dla zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz zachowania prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. Moduł ma znaczenie aplikacyjne. Student zdobywa wiedzę i umiejętności na temat metod prowadzenia monitoringu fizyko-chemicznego i biomonitoringu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Umożliwia zrozumienie znaczenia monitoringu dla planowania skutecznych działań przez urzędy administracji państwowej w perspektywie krótko i długoterminowej, a także przez zobowiązane do tego zakłady przemysłowe. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają zrozumieć jak monitoring stanu środowiska przyrodniczego przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Palowski
Prowadzący grup: Bernard Palowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu zostanie ustalona jako średnia ważona ocen z egzaminu (60%) i laboratorium (40%).


Ocena z laboratorium jest średnią ważoną z:

- kolokwiów (80%),

- raportów końcowych (15%),

- oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach laboratoryjnych (5%).


Pełny opis:

Działalność gospodarcza ludzi i zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego u podstaw powołania służb monitoringu środowiska.

Podstawy prawne monitoringu środowiska w Polsce. Monitoring fizyko-chemiczny i biomonitoring. Biomonitoring stanu środowiska przyrodniczego: bioindykacja zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi; bierny i czynny monitoring środowiska przy zastosowaniu mchów; skala porostowa. Organizacja i wyniki monitoringu środowiska w województwie Śląskim. Monitoring lasów.

Monitoring powietrza – zanieczyszczenia gazowe i zapylenie. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Metody analityczne stosowane w monitoringu powietrza.

Badanie zawartości kwasów huminowych w glebie.

Monitoring wód podziemnych w Polsce – cel, zasady organizacji i funkcjonowania.

Metody badań w monitoringu ilościowym i jakościowym wód podziemnych.

Monitoring lokalny wód podziemnych w rejonach składowisk odpadów.

Wiarygodność i reprezentatywność wyników badań monitoringowych.

Uwagi:

Wykłady i laboratoria są prowadzone przez pracowników: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Palowski
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Rozalia Czoik, Dominika Dąbrowska, Agnieszka Kompała-Bąba, Marek Matlengiewicz, Bernard Palowski, Aneta Spyra, Alina Urbisz, Andrzej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu zostanie ustalona jako średnia ważona ocen z egzaminu (60%) i laboratorium (40%).


Ocena z laboratorium jest średnią ważoną z:

- kolokwiów (80%),

- raportów końcowych (15%),

- oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach laboratoryjnych (5%).


Pełny opis:

Działalność gospodarcza ludzi i zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego u podstaw powołania służb monitoringu środowiska.

Podstawy prawne monitoringu środowiska w Polsce. Monitoring fizyko-chemiczny i biomonitoring. Biomonitoring stanu środowiska przyrodniczego: bioindykacja zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi; bierny i czynny monitoring środowiska przy zastosowaniu mchów; skala porostowa. Organizacja i wyniki monitoringu środowiska w województwie Śląskim. Monitoring lasów.

Monitoring powietrza – zanieczyszczenia gazowe i zapylenie. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Metody analityczne stosowane w monitoringu powietrza.

Metody analityczne stosowane do badania i oceny jakości wody.

Monitoring wód podziemnych w Polsce – cel, zasady organizacji i funkcjonowania.

Metody badań w monitoringu ilościowym i jakościowym wód podziemnych.

Monitoring lokalny wód podziemnych w rejonach składowisk odpadów.

Wiarygodność i reprezentatywność wyników badań monitoringowych.

Uwagi:

Wykłady i laboratoria są prowadzone przez pracowników: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Palowski
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Agnieszka Błońska, Rozalia Czoik, Dominika Dąbrowska, Dariusz Halabowski, Agnieszka Kompała-Bąba, Iga Lewin, Marek Matlengiewicz, Aleksandra Nadgórska-Socha, Bernard Palowski, Aneta Spyra, Alina Urbisz, Andrzej Urbisz, Andrzej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu zostanie ustalona jako średnia ważona ocen z egzaminu (60%) i laboratorium (40%).


Ocena z laboratorium jest średnią ważoną z:

- kolokwiów (80%),

- raportów końcowych (15%),

- oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach laboratoryjnych (5%).


Pełny opis:

Działalność gospodarcza ludzi i zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego u podstaw powołania służb monitoringu środowiska.

Podstawy prawne monitoringu środowiska w Polsce. Monitoring fizyko-chemiczny i biomonitoring. Biomonitoring stanu środowiska przyrodniczego: bioindykacja zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi; bierny i czynny monitoring środowiska przy zastosowaniu mchów; skala porostowa. Organizacja i wyniki monitoringu środowiska w województwie Śląskim. Monitoring lasów.

Monitoring powietrza – zanieczyszczenia gazowe i zapylenie. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Metody analityczne stosowane w monitoringu powietrza.

Metody analityczne stosowane do badania i oceny jakości wody.

Monitoring wód podziemnych w Polsce – cel, zasady organizacji i funkcjonowania.

Metody badań w monitoringu ilościowym i jakościowym wód podziemnych.

Monitoring lokalny wód podziemnych w rejonach składowisk odpadów.

Wiarygodność i reprezentatywność wyników badań monitoringowych.

Uwagi:

Wykłady i laboratoria są prowadzone przez pracowników: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Nadgórska-Socha
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Agnieszka Błońska, Rozalia Czoik, Dominika Dąbrowska, Dariusz Halabowski, Robert Hanczaruk, Marta Kandziora-Ciupa, Paweł Kwiatkowski, Iga Lewin, Aleksandra Nadgórska-Socha, Alina Urbisz, Andrzej Urbisz, Andrzej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu zostanie ustalona jako średnia ważona ocen z egzaminu (60%) i laboratorium (40%).


Ocena z laboratorium jest średnią ważoną z:

- kolokwiów (80%),

- raportów końcowych (15%),

- oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach laboratoryjnych (5%).


Pełny opis:

Działalność gospodarcza ludzi i zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego u podstaw powołania służb monitoringu środowiska.

Podstawy prawne monitoringu środowiska w Polsce. Monitoring fizyko-chemiczny i biomonitoring. Biomonitoring stanu środowiska przyrodniczego: bioindykacja zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi; bierny i czynny monitoring środowiska przy zastosowaniu mchów; skala porostowa. Organizacja i wyniki monitoringu środowiska w województwie Śląskim. Monitoring lasów.

Monitoring środowiska. Rola monitoringu środowiska. Monitoring wód i jego rodzaje. Wybrane metody analityczne stosowane do badania i oceny jakości wód.

Monitoring wód podziemnych w Polsce – cel, zasady organizacji i funkcjonowania.

Metody badań w monitoringu ilościowym i jakościowym wód podziemnych.

Monitoring lokalny wód podziemnych w rejonach składowisk odpadów.

Wiarygodność i reprezentatywność wyników badań monitoringowych.

Uwagi:

Wykłady i laboratoria są prowadzone przez pracowników: Wydziału Nauk Przyrodniczych, Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.