Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-45 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Prowadzący grup: Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen: kolokwium z wykładów (waga 0,3), konwersatoriów (waga 0,4) i laboratoriów (waga 0,3). Zaliczenie konwersatoriów jest średnią ważoną z ocen aktywności ciągłej studenta w trakcie konwersatoriów (0,7) i kolokwiów (0,3).

Ocena pozytywna z konwersatorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach konwersatorium oraz obecności na co najmniej 80% zajęć. Nieobecność nie zwalnia z konieczności zaliczenia treści realizowanych na zajęciach.

Zaliczenie wykładów dokonywane jest na podstawie oceny z pisemnego sprawdzianu (kolokwium).


Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Prowadzący grup: Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen: kolokwium z wykładów (waga 0,3), konwersatoriów (waga 0,4) i laboratoriów (waga 0,3). Zaliczenie konwersatoriów jest średnią ważoną z ocen aktywności ciągłej studenta w trakcie konwersatoriów (0,7) i kolokwiów (0,3).

Ocena pozytywna z konwersatorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach konwersatorium oraz obecności na co najmniej 80% zajęć. Nieobecność nie zwalnia z konieczności zaliczenia treści realizowanych na zajęciach.

Zaliczenie wykładów dokonywane jest na podstawie oceny z pisemnego sprawdzianu (kolokwium).

Pełny opis:

Moduł przekazuje aktualną wiedzę na temat przyczyn, skutków degradacji różnych elementów środowiska, klasyfikacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz różnych sposobów rekultywacji i zagospodarowania obszarów antropogenicznie przekształconych, procesów przyrodniczych zachodzących na terenach poprzemysłowych, jak również dotyczącą możliwości kształtowania i kreowania siedlisk na terenach zdegradowanych z wykorzystaniem odpowiednich gatunków roślin i zwierząt. Znajomość podstawowych metod rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych koresponduje z podstawowymi zasadami przepisów prawa polskiego i implementowanego prawa Unii Europejskiej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Prowadzący grup: Izabella Franiel, Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Mariusz Kanturski, Agnieszka Kompała-Bąba, Adam Rostański, Mariusz Rzętała, Marcin Walczak, Tomasz Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen: kolokwium z wykładów (waga 0,3), konwersatoriów (waga 0,4) i laboratoriów (waga 0,3). Zaliczenie konwersatoriów jest średnią ważoną z ocen aktywności ciągłej studenta w trakcie konwersatoriów (0,7) i kolokwiów (0,3).

Ocena pozytywna z konwersatorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach konwersatorium oraz obecności na co najmniej 80% zajęć. Nieobecność nie zwalnia z konieczności zaliczenia treści realizowanych na zajęciach.

Zaliczenie wykładów dokonywane jest na podstawie oceny z pisemnego sprawdzianu (kolokwium).

Pełny opis:

Moduł przekazuje aktualną wiedzę na temat przyczyn, skutków degradacji różnych elementów środowiska, klasyfikacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz różnych sposobów rekultywacji i zagospodarowania obszarów antropogenicznie przekształconych, procesów przyrodniczych zachodzących na terenach poprzemysłowych, jak również dotyczącą możliwości kształtowania i kreowania siedlisk na terenach zdegradowanych z wykorzystaniem odpowiednich gatunków roślin i zwierząt. Znajomość podstawowych metod rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych koresponduje z podstawowymi zasadami przepisów prawa polskiego i implementowanego prawa Unii Europejskiej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Prowadzący grup: Dominik Chłond, Izabella Franiel, Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Agnieszka Kompała-Bąba, Adam Rostański, Ewelina Roszkowska, Marcin Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Prowadzący grup: Dominik Chłond, Izabella Franiel, Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, Agnieszka Kompała-Bąba, Robert Machowski, Adam Rostański, Mariusz Rzętała, Marcin Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.