Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyroda Górnego Śląska i jej ochrona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-56 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyroda Górnego Śląska i jej ochrona
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Barbara Tokarska-Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia ważona z uzyskanych ocen cząstkowych: ze sprawdzianu pisemnego (końcowego) (0,5) oraz średniej ze sprawozdań/kart pracy obejmujących treści zajęć terenowych (0,5).

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sposobów weryfikacji.


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie ze zróżnicowaniem flory, roślinności leśnej i nieleśnej, siedlisk oraz fauny na Górnym Śląsku na tle innych regionów kraju. Student zaznajomi się z walorami przyrodniczymi Górnego Śląska oraz wskaże występujące tu zmiany i zagrożenia dla szaty roślinnej, fauny i siedlisk na ogólnym poziomie, jak i szczegółowo na przykładzie obiektów odwiedzanych podczas wizji terenowych. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do zrozumienia funkcjonowania przyrody w warunkach silnej antropopresji oraz uzasadnią konieczność zachowania i ochrony jej różnorodności. Moduł umożliwia poznanie roli zarówno obszarów o charakterze zbliżonym do naturalnego, jak i antropogenicznych w krajobrazie wielkoprzemysłowym, ich roli w zachowaniu różnorodności roślin i zwierząt. Dostarczy wiedzy na temat wpływu antropopresji na ekosystemy lądowe i wodne.

Uwagi:

5 wykładów po 3 godz. lekcyjne; sala B-01 w budynku przy ul. Jagiellońskiej

5 wizji lokalnych w terenie w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć. Wizyty w wybranych obiektach i obszarach przyrodniczych regionu; czas trwania zajęć: 9 godzin lekcyjnych; dojazd wynajętym autokarem lub we własnym zakresie.

Sprawdzian pisemny zostanie przeprowadzony podczas ostatniej wizji lokalnej w terenie lub na ostatnim wykładzie.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność (usprawiedliwiona) na zajęciach terenowych, jednak z koniecznością ich odrobienia w formie ustalonej z prowadzącym (wymaga wcześniejszego zgłoszenia).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Barbara Tokarska-Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia ważona z uzyskanych ocen cząstkowych: ze sprawdzianu pisemnego (końcowego) (0,5) oraz średniej ze sprawozdań/kart pracy obejmujących treści zajęć terenowych (0,5).

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sposobów weryfikacji.


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie ze zróżnicowaniem flory, roślinności leśnej i nieleśnej, siedlisk oraz fauny na Górnym Śląsku na tle innych regionów kraju. Student zaznajomi się z walorami przyrodniczymi Górnego Śląska oraz wskaże występujące tu zmiany i zagrożenia dla szaty roślinnej, fauny i siedlisk na ogólnym poziomie, jak i szczegółowo na przykładzie obiektów odwiedzanych podczas wizji terenowych. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do zrozumienia funkcjonowania przyrody w warunkach silnej antropopresji oraz uzasadnią konieczność zachowania i ochrony jej różnorodności. Moduł umożliwia poznanie roli zarówno obszarów o charakterze zbliżonym do naturalnego, jak i antropogenicznych w krajobrazie wielkoprzemysłowym, ich roli w zachowaniu różnorodności roślin i zwierząt. Dostarczy wiedzy na temat wpływu antropopresji na ekosystemy lądowe i wodne.

Uwagi:

5 wykładów po 3 godz. lekcyjne: sala 216, ul. Bankowa 9; godz. 10.00-12.15;

5 wizji lokalnych w terenie zgodnie z harmonogramem dostępnym w gablotach Katedr prowadzących przedmiot; Wizyty w wybranych obiektach i obszarach przyrodniczych regionu; czas trwania zajęć: 9 godzin lekcyjnych ; dojazd wynajętym autokarem lub we własnym zakresie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Agnieszka Błońska, Barbara Fojcik, Jacek Gorczyca, Dariusz Halabowski, Agnieszka Kompała-Bąba, Paweł Kwiatkowski, Iga Lewin, Anna Orczewska, Adam Rostański, Artur Taszakowski, Barbara Tokarska-Guzik, Tomasz Wieczorek, Wojciech Zarzycki, Waldemar Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia ważona z uzyskanych ocen cząstkowych: ze sprawdzianu pisemnego (końcowego) (0,5) oraz średniej ze sprawozdań/kart pracy obejmujących treści zajęć terenowych (0,5).

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sposobów weryfikacji.


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie ze zróżnicowaniem flory, roślinności leśnej i nieleśnej, siedlisk oraz fauny na Górnym Śląsku na tle innych regionów kraju. Student zaznajomi się z walorami przyrodniczymi Górnego Śląska oraz wskaże występujące tu zmiany i zagrożenia dla szaty roślinnej, fauny i siedlisk na ogólnym poziomie, jak i szczegółowo na przykładzie obiektów odwiedzanych podczas wizji terenowych. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do zrozumienia funkcjonowania przyrody w warunkach silnej antropopresji oraz uzasadnią konieczność zachowania i ochrony jej różnorodności. Moduł umożliwia poznanie roli zarówno obszarów o charakterze zbliżonym do naturalnego, jak i antropogenicznych w krajobrazie wielkoprzemysłowym, ich roli w zachowaniu różnorodności roślin i zwierząt. Dostarczy wiedzy na temat wpływu antropopresji na ekosystemy lądowe i wodne.

Uwagi:

5 wykładów po 3 godz. lekcyjne: sala 216, ul. Bankowa 9; godz. 10.00-12.15;

5 wizji lokalnych w terenie zgodnie z harmonogramem dostępnym w gablotach Katedr prowadzących przedmiot; Wizyty w wybranych obiektach i obszarach przyrodniczych regionu; czas trwania zajęć: 9 godzin lekcyjnych ; dojazd wynajętym autokarem lub we własnym zakresie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia ważona z uzyskanych ocen cząstkowych: ze sprawdzianu pisemnego (końcowego) (0,5) oraz średniej ze sprawozdań/kart pracy obejmujących treści zajęć terenowych (0,5).

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sposobów weryfikacji.


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie ze zróżnicowaniem flory, roślinności leśnej i nieleśnej, siedlisk oraz fauny na Górnym Śląsku na tle innych regionów kraju. Student zaznajomi się z walorami przyrodniczymi Górnego Śląska oraz wskaże występujące tu zmiany i zagrożenia dla szaty roślinnej, fauny i siedlisk na ogólnym poziomie, jak i szczegółowo na przykładzie obiektów odwiedzanych podczas wizji terenowych. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do zrozumienia funkcjonowania przyrody w warunkach silnej antropopresji oraz uzasadnią konieczność zachowania i ochrony jej różnorodności. Moduł umożliwia poznanie roli zarówno obszarów o charakterze zbliżonym do naturalnego, jak i antropogenicznych w krajobrazie wielkoprzemysłowym, ich roli w zachowaniu różnorodności roślin i zwierząt. Dostarczy wiedzy na temat wpływu antropopresji na ekosystemy lądowe i wodne.

Uwagi:

5 wykładów po 3 godz. lekcyjne: sala 216, ul. Bankowa 9; godz. 10.00-12.15;

5 wizji lokalnych w terenie zgodnie z harmonogramem dostępnym w gablotach Katedr prowadzących przedmiot; Wizyty w wybranych obiektach i obszarach przyrodniczych regionu; czas trwania zajęć: 9 godzin lekcyjnych ; dojazd wynajętym autokarem lub we własnym zakresie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Jacek Gorczyca, Dariusz Halabowski, Robert Hanczaruk, Agnieszka Kompała-Bąba, Iga Lewin, Anna Orczewska, Adam Rostański, Barbara Tokarska-Guzik, Marcin Walczak, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia ważona z uzyskanych ocen cząstkowych: ze sprawdzianu pisemnego (końcowego) (0,5) oraz średniej ze sprawozdań/kart pracy obejmujących treści zajęć terenowych (0,5).

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sposobów weryfikacji.


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze zróżnicowaniem flory, roślinności leśnej i nieleśnej, siedlisk oraz fauny na Górnym Śląsku, na tle innych regionów kraju. Student zapozna się z walorami przyrodniczymi Górnego Śląska oraz wskaże występujące tu zmiany i zagrożenia dla szaty roślinnej, fauny i siedlisk na ogólnym poziomie, jak i szczegółowo na przykładzie obiektów odwiedzanych podczas wizji terenowych. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do zrozumienia funkcjonowania przyrody w warunkach silnej antropopresji oraz uzasadnią konieczność zachowania i ochrony jej różnorodności. Przedmiot umożliwia poznanie roli zarówno obszarów o charakterze zbliżonym do naturalnego, jak i antropogenicznych w krajobrazie wielkoprzemysłowym, ich roli w zachowaniu różnorodności roślin i zwierząt. Dostarczy wiedzy na temat wpływu antropopresji na ekosystemy lądowe i wodne.

Uwagi:

5 wykładów po 3 godz. lekcyjne: sala 216, ul. Bankowa 9; godz. 9.45-11.15

5 wizji lokalnych w terenie zgodnie z harmonogramem.

Wizyty w wybranych obiektach i obszarach przyrodniczych regionu; czas trwania zajęć: 9 godzin lekcyjnych ; dojazd wynajętym autokarem lub we własnym zakresie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.