Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemiczne podstawy procesów życiowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-71 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemiczne podstawy procesów życiowych
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Agnieszka Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie punktów, uzyskanych z 4 kolokwiów, obejmujących treści prezentowane na wykładach i omawiane na konwersatoriach (maksymalnie 4 × 9 punktów) oraz prezentacji (maksymalnie 4 punkty), zgodnie z kryteriami: 21-25 pkt – dostateczny (3,0); 25,25-30 pkt – plus dostateczny (3,5); 30,25-33 pkt - dobry (4,0); 33,25-37 pkt - plus dobry (4,5); 37,25-40 pkt– bardzo dobry (5,0).

Pełny opis:

Zajęcia podzielone na cztery bloki tematyczne, w ramach ktrych odbywają się wykład 2,5 godzinny oraz 2 spotkania (2,5h) konwersatoryjne.

1. Wiązania chemiczne i ich udział w tworzeniu makrocząsteczek – budowa atomu; wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe: podział, powstawanie, właściwości (atomowe, atomowe spolaryzowane, koordynacyjne, jonowe, wodorowe, metaliczne, hydrofobowe, van der Waalsa); budowa makrocząsteczek: białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe.

2. Procesowy życiowe oparte na wymianie elektronów w komórce – metabolizm – podstawowe pojęcia: anabolizm i katabolizm; podział organizmów ze względu na sposób odżywiania i zdobywania energii: autotrofy - fotosynteza, chemosynteza; heterotrofy – oddychanie tlenowe, beztlenowe, fermentacja: homo- i heterofermentacja; substraty oddechowe.

3. Budowa chemiczna związków a funkcje w organizmach- związki budulcowe, dostarczające energii, regulujące przebieg różnorodnych procesów, zapasowe: różnorodność budowy chemicznej hormonów oraz wynikające z tego różnice w mechanizmach oddziaływania na organizmy zwierzęce; sposoby przekazywania pobudzenia między komórkami (synapsy chemiczne, neuroprzekaźniki ich budowa i funkcje); przykłady związków i reakcji chemicznych umożliwiające odbiór bodźców i ich prawidłową percepcję przez narządy zmysłów (wzrok, smak).

4. Budowa i funkcjonowanie błon biologicznych – transport przez błony: transport aktywny, dyfuzja prosta, prawo Ficka, dyfuzja ułatwiona, transport pęcherzykowy; osmoza jako szczególny przypadek dyfuzji – izotoniczność, hipertoniczność, hipotoniczność, ciśnienie osmotyczne; białka transportujące przez błony – kanały, transportery, pompy, równanie Nernsta w odniesieniu do zjawisk elektrochemicznych i transportu przez błony, równanie Goldmana

Uwagi:

Kolokwia odbywają się w trakcie konwersatoriów nr 5- 8. Czas trwania kolokwium cząstkowego maksymalnie 30 minut. Możliwość poprawy 2 kolokwiów, z których student otrzymał najniższa liczbę punktów Wyniki weryfikacji oraz ewentualny termin kolokwiów poprawkowych zostanie podany po zakończeniu cyklu zajęć i przekazywane będą drogą elektroniczną na wskazanych przez studentów adres mailowy.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Agnieszka Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie punktów, uzyskanych z 4 kolokwiów, obejmujących treści prezentowane na wykładach i omawiane na konwersatoriach (maksymalnie 4 × 9 punktów) oraz prezentacji (maksymalnie 4 punkty), zgodnie z kryteriami: 21-25 pkt – dostateczny (3,0); 25,25-30 pkt – plus dostateczny (3,5); 30,25-33 pkt - dobry (4,0); 33,25-37 pkt - plus dobry (4,5); 37,25-40 pkt– bardzo dobry (5,0).

Pełny opis:

Zajęcia podzielone na cztery bloki tematyczne, w ramach ktrych odbywają się wykład 2,5 godzinny oraz 2 spotkania (2,5h) konwersatoryjne.

1. Wiązania chemiczne i ich udział w tworzeniu makrocząsteczek – budowa atomu; wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe: podział, powstawanie, właściwości (atomowe, atomowe spolaryzowane, koordynacyjne, jonowe, wodorowe, metaliczne, hydrofobowe, van der Waalsa); budowa makrocząsteczek: białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe.

2. Procesowy życiowe oparte na wymianie elektronów w komórce – metabolizm – podstawowe pojęcia: anabolizm i katabolizm; podział organizmów ze względu na sposób odżywiania i zdobywania energii: autotrofy - fotosynteza, chemosynteza; heterotrofy – oddychanie tlenowe, beztlenowe, fermentacja: homo- i heterofermentacja; substraty oddechowe.

3. Budowa chemiczna związków a funkcje w organizmach- związki budulcowe, dostarczające energii, regulujące przebieg różnorodnych procesów, zapasowe: różnorodność budowy chemicznej hormonów oraz wynikające z tego różnice w mechanizmach oddziaływania na organizmy zwierzęce; sposoby przekazywania pobudzenia między komórkami (synapsy chemiczne, neuroprzekaźniki ich budowa i funkcje); przykłady związków i reakcji chemicznych umożliwiające odbiór bodźców i ich prawidłową percepcję przez narządy zmysłów (wzrok, smak).

4. Budowa i funkcjonowanie błon biologicznych – transport przez błony: transport aktywny, dyfuzja prosta, prawo Ficka, dyfuzja ułatwiona, transport pęcherzykowy; osmoza jako szczególny przypadek dyfuzji – izotoniczność, hipertoniczność, hipotoniczność, ciśnienie osmotyczne; białka transportujące przez błony – kanały, transportery, pompy, równanie Nernsta w odniesieniu do zjawisk elektrochemicznych i transportu przez błony, równanie Goldmana

Uwagi:

Kolokwia odbywają się w trakcie konwersatoriów nr 5- 8. Czas trwania kolokwium cząstkowego maksymalnie 30 minut. Możliwość poprawy 2 kolokwiów, z których student otrzymał najniższa liczbę punktów Wyniki weryfikacji oraz ewentualny termin kolokwiów poprawkowych zostanie podany po zakończeniu cyklu zajęć i przekazywane będą drogą elektroniczną na wskazanych przez studentów adres mailowy.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Tomasz Płociniczak, Agnieszka Siemieniuk, Elżbieta Szulińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie punktów, uzyskanych z 4 kolokwiów, obejmujących treści prezentowane na wykładach i omawiane na konwersatoriach (maksymalnie 4 × 9 punktów) oraz prezentacji (maksymalnie 4 punkty), zgodnie z kryteriami: 21-25 pkt – dostateczny (3,0); 25,25-30 pkt – plus dostateczny (3,5); 30,25-33 pkt - dobry (4,0); 33,25-37 pkt - plus dobry (4,5); 37,25-40 pkt– bardzo dobry (5,0).

Pełny opis:

Zajęcia podzielone na cztery bloki tematyczne, w ramach ktrych odbywają się wykład 2,5 godzinny oraz 2 spotkania (2 x 2,5h) konwersatoryjne.

1. Wiązania chemiczne i ich udział w tworzeniu makrocząsteczek – budowa atomu; wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe: podział, powstawanie, właściwości (atomowe, atomowe spolaryzowane, koordynacyjne, jonowe, wodorowe, metaliczne, hydrofobowe, van der Waalsa); budowa makrocząsteczek: białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe.

2. Procesowy życiowe oparte na wymianie elektronów w komórce – metabolizm – podstawowe pojęcia: anabolizm i katabolizm; podział organizmów ze względu na sposób odżywiania i zdobywania energii: autotrofy - fotosynteza, chemosynteza; heterotrofy – oddychanie tlenowe, beztlenowe, fermentacja: homo- i heterofermentacja; substraty oddechowe.

3. Budowa chemiczna związków a funkcje w organizmach- związki budulcowe, dostarczające energii, regulujące przebieg różnorodnych procesów, zapasowe: różnorodność budowy chemicznej hormonów oraz wynikające z tego różnice w mechanizmach oddziaływania na organizmy zwierzęce; sposoby przekazywania pobudzenia między komórkami (synapsy chemiczne, neuroprzekaźniki ich budowa i funkcje); przykłady związków i reakcji chemicznych umożliwiające odbiór bodźców i ich prawidłową percepcję przez narządy zmysłów (wzrok, smak).

4. Budowa i funkcjonowanie błon biologicznych – transport przez błony: transport aktywny, dyfuzja prosta, prawo Ficka, dyfuzja ułatwiona, transport pęcherzykowy; osmoza jako szczególny przypadek dyfuzji – izotoniczność, hipertoniczność, hipotoniczność, ciśnienie osmotyczne; białka transportujące przez błony – kanały, transportery, pompy, równanie Nernsta w odniesieniu do zjawisk elektrochemicznych i transportu przez błony, równanie Goldmana

Uwagi:

Kolokwia odbywają się w trakcie konwersatoriów nr 5-8. Czas trwania kolokwium cząstkowego maksymalnie 30 minut. Możliwość poprawy 2 kolokwiów, z których student otrzymał najniższa liczbę punktów. Wyniki weryfikacji oraz ewentualny termin kolokwiów poprawkowych zostaną podane po zakończeniu cyklu zajęć i przekazywane będą drogą elektroniczną na wskazanych przez studentów adres mailowy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.