Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-SI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium I
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- 5 sem.ochrony środowiska /stacj.I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Katarzyna Bzdęga, Ryszard Ciepał, Agnieszka Kompała-Bąba, Mariola Krodkiewska, Justyna Polak, Mariusz Rzętała, Edyta Sierka, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (waga 0,8), w tym prezentację przeglądową na temat wybrany przez studenta z listy propozycji, ocenioną, co do treści, formy prezentacji i jakości merytorycznej konspektu;

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (waga 0,2);

3. warunkiem wystawienia oceny jest udokumentowany udział studenta w poza-katedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym (możliwa opcja on-line), związanym tematycznie z problematyką realizowaną przez Zespól badawczy studenta oraz nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności.

Zajęcia są dostosowane do prowadzenia on-line.


Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w Zespole badawczym wybranym przez studenta celem realizacji swojej pracy licencjackiej oraz przygotowanie do jej wykonania, która najczęściej ma charakter pracy przeglądowej lub eseju. W trakcie zajęć student wprowadzany jest w tajniki warsztatu naukowego; uczy się korzystania z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności; doskonali umiejętności szybkiej analizy specjalistycznych tekstów. Pod nadzorem prowadzącego ćwiczy umiejętność formułowania celów oraz hipotez badawczych; we współpracy z grupą oraz prowadzącym projektuje proste modele doświadczalne; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji. Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej; sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej, opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Uwagi:

Wymagania wstępne modułu:

wiedza z zakresu nauk przyrodniczych pozwalająca na włączenie się w nurt badań Zespołu badawczego. Znajomość podstawowych zasad pracy w laboratorium biologicznym (w tym BHP). Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie literatury z zakresu studiowanego tematu.

Zainteresowanie profilem badawczym realizowanym w wybranym Zespole badawczym. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej opanowanie wiedzy biologicznej niezbędnej w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.