Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna II w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S2-2OS-04,BiOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna II w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych związanych z opracowywaniem zebranego i analizowanego materiału badawczego lub wyników pomiarów/obserwacji dokonanych w terenie lub laboratorium;

- aktywności studenta podczas zajęć.

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej z tych części.


Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się studenta ze specjalistycznym sprzętem i metodami badawczymi w laboratorium i/lub w terenie oraz używanymi bazami danych i specjalistycznym oprogramowaniem.

W trakcie pracy w laboratorium student ma możliwość:

- wykonania podstawowych analiz środowiskowych,

- zapoznania się z zasadami pracy w terenie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do poboru prób,

- nabycia umiejętności posługiwania się bazami danych celem dokonania niezbędnej kwerendy piśmiennictwa dla potrzeb wykonywanej pracy magisterskiej,

- oznaczania materiału zielnikowego.

Uczy się analizować uzyskane wyniki i przedstawiać je w postaci graficznej, a także wyciągać wnioski.

W ramach zajęć w terenie student zapoznaje się z szatą roślinną terenów naturalnych i antropogenicznie przekształconych oraz formami i metodami jej ochrony, metodyką wykonywania prac w terenie oraz planowania eksperymentów badawczych.

W ramach pracy własnej student pracuje z konspektami w celu przygotowania się do poprawnego wykonania ćwiczeń, zebrania materiału badawczego, zbiera i analizuje dane literaturowe celem przygotowania wstępu do pracy oraz metodyki.

Studenci przygotowują raporty/sprawozdania z wyników uzyskanych podczas eksperymentów/opracowania (klasyfikacji) zebranego materiału badawczego, czy wyjazdu terenowego

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w sali B-101, w wydziałowych laboratoriach (CS-45) lub w terenie pod opieką prowadzącego zajęcia lub Promotora /opiekuna pracy.

Obowiązuje obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności na zajęciach należy uzgodnić możliwość ich odrobienia z Koordynatorem przedmiotu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych związanych z opracowywaniem zebranego i analizowanego materiału badawczego lub wyników pomiarów/obserwacji dokonanych w terenie lub laboratorium;

- aktywności studenta podczas zajęć.

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej z tych części

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się studenta ze specjalistycznym sprzętem i metodami badawczymi wykorzystywanych w badaniach Katedry w laboratorium i/lub w terenie oraz używanymi bazami danych

W trakcie pracy w laboratorium student ma możliwość:

- oznaczania materiału zielnikowego.

- wykonania podstawowych analiz środowiskowych,

- zapoznania się z zasadami pracy w terenie oraz planowania eksperymentów,

- nabycia umiejętności posługiwania się bazami danych celem dokonania niezbędnej kwerendy piśmiennictwa dla potrzeb wykonywanej pracy magisterskiej,

Uczy się analizować uzyskane wyniki i przedstawiać je w postaci graficznej, a także wyciągać wnioski.

W ramach zajęć w terenie student zapoznaje się z szatą roślinną terenów naturalnych i antropogenicznie przekształconych oraz formami i metodami jej ochrony.

W ramach pracy własnej student pracuje z konspektami w celu przygotowania się do poprawnego wykonania ćwiczeń, zebrania materiału badawczego, zbiera i analizuje dane literaturowe celem przygotowania wstępu do pracy oraz metodyki.

Studenci przygotowują raporty/sprawozdania z wyników uzyskanych podczas eksperymentów/opracowania (klasyfikacji) zebranego materiału badawczego, czy wyjazdu terenowego

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Adam Rostański, Andrzej Urbisz, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia z ocen z aktywności:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych w trakcie trwania pracowni,

- raportów (sprawozdań lub opracowań) z wykonywanych analiz/wizji terenowych, czy zebranych materiałów.

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej z tych części

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się studenta ze specjalistycznym sprzętem i metodami badawczymi wykorzystywanych w badaniach Katedry w laboratorium i/lub w terenie oraz używanymi bazami danych

W trakcie pracowni student ma możliwość:

- oznaczania materiału roślinnego,

- wykonania podstawowych analiz środowiskowych,

- zapoznania się z zasadami pracy w terenie oraz planowania eksperymentów,

- nabycia umiejętności posługiwania się bazami danych celem dokonania niezbędnej kwerendy piśmiennictwa dla potrzeb wykonywanej pracy magisterskiej,

Uczy się analizować uzyskane wyniki i przedstawiać je w postaci graficznej, a także wyciągać wnioski.

W ramach zajęć w terenie student zapoznaje się z szatą roślinną terenów naturalnych i antropogenicznie przekształconych oraz formami i metodami jej ochrony.

W ramach pracy własnej student pracuje z konspektami w celu przygotowania się do poprawnego wykonania ćwiczeń, zebrania materiału badawczego, zbiera i analizuje literaturę celem przygotowania wstępu do pracy oraz metodyki.

Studenci przygotowują raporty/sprawozdania z wyników uzyskanych podczas eksperymentów/opracowania (klasyfikacji) zebranego materiału badawczego, czy wyjazdu terenowego

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w salach A-139, B-101 laboratorium glebowym (CS-45), a także w terenie wg harmonogramu ustalonego przez Prowadzących zajęcia

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Barbara Fojcik, Agnieszka Kompała-Bąba, Paweł Kwiatkowski, Teresa Nowak, Adam Rostański, Edyta Sierka, Andrzej Urbisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia z ocen z aktywności:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych w trakcie trwania pracowni,

- raportów (sprawozdań lub opracowań) z wykonywanych analiz/wizji terenowych, czy zebranych materiałów.

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej z tych części

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się studenta ze specjalistycznym sprzętem i metodami badawczymi wykorzystywanych w badaniach Katedry w laboratorium i/lub w terenie oraz używanymi bazami danych

W trakcie pracowni student ma możliwość:

- oznaczania materiału roślinnego,

- wykonania podstawowych analiz środowiskowych,

- zapoznania się z zasadami pracy w terenie oraz planowania eksperymentów,

- nabycia umiejętności posługiwania się bazami danych celem dokonania niezbędnej kwerendy piśmiennictwa dla potrzeb wykonywanej pracy magisterskiej,

Uczy się analizować uzyskane wyniki i przedstawiać je w postaci graficznej, a także wyciągać wnioski.

W ramach zajęć w terenie student zapoznaje się z szatą roślinną terenów naturalnych i antropogenicznie przekształconych oraz formami i metodami jej ochrony.

W ramach pracy własnej student pracuje z konspektami w celu przygotowania się do poprawnego wykonania ćwiczeń, zebrania materiału badawczego, zbiera i analizuje literaturę celem przygotowania wstępu do pracy oraz metodyki.

Studenci przygotowują raporty/sprawozdania z wyników uzyskanych podczas eksperymentów/opracowania (klasyfikacji) zebranego materiału badawczego, czy wyjazdu terenowego

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w salach A-139, B-101 laboratorium glebowym (CS-45), a także w terenie wg harmonogramu ustalonego przez Prowadzących zajęcia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.