Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język włoski (część 3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FKS1-301 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język włoski (część 3)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Wylecioł
Prowadzący grup: Anna Brandt-Salmeri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń: na ocenę

kryteria: obecność na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do poszczególnych zajęć, prace oraz kolokwium zaliczeniowe


Pełny opis:

Czas teraźniejszy –czasowniki regularne, nieregularne i zwrotne.

Słownictwo: rezerwacja hotelu, przedstawianie siebie i innych, ubrania, czas wolny

Czas przeszły niedokonany

Czas przyszły (prosty i złożony)

Dopełnienie bliższe i dalsze

Problemy współczesnych Włoch

Przysłówki

Słownictwo: horoskopy, problemy społeczne

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dykta
Prowadzący grup: Dominika Dykta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen nabytych w semestrze.

Pełny opis:

-

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Karpuk
Prowadzący grup: Alexander Karpuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych typach zajęć lub opisach grup.

Pełny opis:

Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych typach zajęć lub opisach grup.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Przełucka
Prowadzący grup: Patrycja Przełucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia ocen uzyskanych w trakcie semestru

Pełny opis:

II rok, 3. semestr, kierunki: filologia klasyczna, mediteranistyka

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kucz
Prowadzący grup: Anna Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu zostanie wystawiona na podstawie średniej z uzyskanych ocen za kolokwia i za aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Student/Studentka zobowiązany/a jest do systematycznego opanowania materiału gramatycznego przedstawionego na zajęciach,

pamięciowego opanowania leksyki, rozumienia preparowanego tekstu i jego poprawnego tłumaczenia na język polski. Umiejętność

czytania tekstu włoskiego ze zrozumieniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.