Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FP-DKU-S1-KiM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i media
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Świeściak-Fast
Prowadzący grup: Marta Kalarus, Marek Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Prowadzący grup: Krzysztof Uniłowski, Agnieszka Wójtowicz-Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem otrzymania OKM jest uzyskanie pozytywnych ocen za zaliczenie wykładu oraz zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń to wypadkowa oceny przygotowania do zajęc i aktowności oraz oceny za prace pisemne w proporcji 1:1. OKM stanowi średnią arytmetyczną oceny za wykład oraz oceny za zaliczenie ćwiczeń w proporcji 1:1. OKM wystawia wykładowca.

Pełny opis:

W ramach modułu student poznaje różne technologie przekazu kulturowego, analizuje antropologiczny wymiar poszczególnych mediów kultury – przekazu ustnego, pisma, druku, mediów audiowizualnych, komputera i sieci. Moduł obejmuje charakterystykę różnych sposobów wytwarzania i przetwarzania dóbr kultury oraz tradycyjnych mediów wizualnych i audiowizualnych (np. fotografia, radio i telewizja, film, komiks) wraz z analizą nowych mediów (Internet, multimedia, sztuka interaktywna). Student zapoznaje się również z wybranymi przez nauczyciela akademickiego klasycznymi tekstami na temat kulturowej roli poszczególnych mediów (teksty np. T.W. Adorna, M. McLuhana, R. Escarpita, W.J. Onga), uczy się dostrzegać rolę różnych technologii medialnych w kształtowaniu tekstów i form kultury.

Uwagi:

Moduł dedykowany studentom specjalności dziennikarstwo i komunikacja kulturowa.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Prowadzący grup: Klaudia Śnioszek, Krzysztof Uniłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem otrzymania OKM jest uzyskanie pozytywnych ocen za zaliczenie wykładu oraz zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń to wypadkowa oceny przygotowania do zajęc i aktowności oraz oceny za prace pisemne w proporcji 1:1. OKM stanowi średnią arytmetyczną oceny za wykład oraz oceny za zaliczenie ćwiczeń w proporcji 1:1. OKM wystawia wykładowca.

Pełny opis:

W ramach modułu student poznaje różne technologie przekazu kulturowego, analizuje antropologiczny wymiar poszczególnych mediów kultury – przekazu ustnego, pisma, druku, mediów audiowizualnych, komputera i sieci. Moduł obejmuje charakterystykę różnych sposobów wytwarzania i przetwarzania dóbr kultury oraz tradycyjnych mediów wizualnych i audiowizualnych (np. fotografia, radio i telewizja, film, komiks) wraz z analizą nowych mediów (Internet, multimedia, sztuka interaktywna). Student zapoznaje się również z wybranymi przez nauczyciela akademickiego klasycznymi tekstami na temat kulturowej roli poszczególnych mediów (teksty np. T.W. Adorna, M. McLuhana, R. Escarpita, W.J. Onga), uczy się dostrzegać rolę różnych technologii medialnych w kształtowaniu tekstów i form kultury.

Uwagi:

Moduł dedykowany studentom specjalności dziennikarstwo i komunikacja kulturowa.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Świeściak-Fast
Prowadzący grup: Marta Bainka, Andrzej Śnioszek, Alina Świeściak-Fast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.