Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FP-PN-S1-Ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z oceny z egzaminu i z ćwiczeń. W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu musi ona zostać poprawiona w kolejnym terminie. Ocena negatywna będzie brana pod uwagę jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

W ramach modułu realizowane są treści z zakresu psychologii niezbędne do uzyskania ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012.) Wykaz treści, realizowanych w ramach modułu:

1. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych.

2.Podstawowe pojęcia psychologii (procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór o przetwarzanie informacji, mowa, myślenie, rozumowanie, uczenie się i pamięć; uwaga, emocje, motywacja, zdolności i uzdolnienia).

3. Modele rozwoju, czynniki rozwoju, fazy rozwoju.

4. Różnice indywidualne (inteligencja, temperament, styl poznawczy).

5. Osobowość.

6. Podstawowe zagadnienia z psychologii społecznej (postawy, stereotypy i uprzedzenia; pojęcie i uwarunkowania zachowań społecznych; empatia, zachowania asertywne i uległe; reguły współdziałania).

7. Pojęcie stresu psychologicznego i procesów zaradczych.

8. Wypalenie zawodowe nauczyciela – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie.

9. Zagadnienie normy i patologii, zdrowia (psychicznego) i jego zaburzeń. Zaburzenia rozwojowe. Całościowe zaburzenia rozwoju.

10. Zaburzenia emocjonalne, lękowe, zaburzenia nastroju i odżywiania.

11. Problem agresji i przemocy.

12. Problematyka uzależnień (w tym „współczesne” uzależnienia).

13. Niepełnosprawność fizyczna i intelektualna oraz jej konsekwencje psychologiczne.

14. Psychologiczny kontekst pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

15. Zasady konstruowania klasowych i szkolnych programów promujących zdrowie i programów profilaktycznych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Guzy
Prowadzący grup: Anna Guzy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z oceny z egzaminu i z ćwiczeń. W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu musi ona zostać poprawiona w kolejnym terminie. Ocena negatywna będzie brana pod uwagę jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

W ramach modułu realizowane są treści z zakresu psychologii niezbędne do uzyskania ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012.) Wykaz treści, realizowanych w ramach modułu:

1. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych.

2.Podstawowe pojęcia psychologii (procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór o przetwarzanie informacji, mowa, myślenie, rozumowanie, uczenie się i pamięć; uwaga, emocje, motywacja, zdolności i uzdolnienia).

3. Modele rozwoju, czynniki rozwoju, fazy rozwoju.

4. Różnice indywidualne (inteligencja, temperament, styl poznawczy).

5. Osobowość.

6. Podstawowe zagadnienia z psychologii społecznej (postawy, stereotypy i uprzedzenia; pojęcie i uwarunkowania zachowań społecznych; empatia, zachowania asertywne i uległe; reguły współdziałania).

7. Pojęcie stresu psychologicznego i procesów zaradczych.

8. Wypalenie zawodowe nauczyciela – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie.

9. Zagadnienie normy i patologii, zdrowia (psychicznego) i jego zaburzeń. Zaburzenia rozwojowe. Całościowe zaburzenia rozwoju.

10. Zaburzenia emocjonalne, lękowe, zaburzenia nastroju i odżywiania.

11. Problem agresji i przemocy.

12. Problematyka uzależnień (w tym „współczesne” uzależnienia).

13. Niepełnosprawność fizyczna i intelektualna oraz jej konsekwencje psychologiczne.

14. Psychologiczny kontekst pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

15. Zasady konstruowania klasowych i szkolnych programów promujących zdrowie i programów profilaktycznych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Guzy
Prowadzący grup: Anna Guzy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z oceny z egzaminu i z ćwiczeń. W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu musi ona zostać poprawiona w kolejnym terminie. Ocena negatywna będzie brana pod uwagę jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

W ramach modułu realizowane są treści z zakresu psychologii niezbędne do uzyskania ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012.) Wykaz treści, realizowanych w ramach modułu:

1. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych.

2.Podstawowe pojęcia psychologii (procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór o przetwarzanie informacji, mowa, myślenie, rozumowanie, uczenie się i pamięć; uwaga, emocje, motywacja, zdolności i uzdolnienia).

3. Modele rozwoju, czynniki rozwoju, fazy rozwoju.

4. Różnice indywidualne (inteligencja, temperament, styl poznawczy).

5. Osobowość.

6. Podstawowe zagadnienia z psychologii społecznej (postawy, stereotypy i uprzedzenia; pojęcie i uwarunkowania zachowań społecznych; empatia, zachowania asertywne i uległe; reguły współdziałania).

7. Pojęcie stresu psychologicznego i procesów zaradczych.

8. Zagadnienie normy i patologii, zdrowia (psychicznego) i jego zaburzeń. Zaburzenia rozwojowe. Całościowe zaburzenia rozwoju.

10. Zaburzenia emocjonalne, lękowe, zaburzenia nastroju i odżywiania.

11. Problem agresji i przemocy.

12. Problematyka uzależnień (w tym „współczesne” uzależnienia).

13. Niepełnosprawność fizyczna i intelektualna oraz jej konsekwencje psychologiczne.

14. Psychologiczny kontekst pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak, Bernadeta Niesporek-Szamburska
Prowadzący grup: Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z egzaminu (waga 0,5) i oceny z zaliczenia ćwiczeń (waga: 0,5) zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry


Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno ćwiczenia jak i egzamin muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Ocena niedostateczna z egzaminu lub ćwiczeń będzie wliczana do ustalania oceny końcowej z modułu.

Pełny opis:

W ramach modułu realizowane są treści z zakresu psychologii niezbędne do uzyskania ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012.) Wykaz treści, realizowanych w ramach modułu:

1. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych.

2.Podstawowe pojęcia psychologii (procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór o przetwarzanie informacji, mowa, myślenie, rozumowanie, uczenie się i pamięć; uwaga, emocje, motywacja, zdolności i uzdolnienia).

3. Modele rozwoju, czynniki rozwoju, fazy rozwoju.

4. Prawidłowości rozwoju poznawczego społecznego i emocjonalnego dziecka.

5. Różnice indywidualne (inteligencja, temperament, styl poznawczy).

6. Osobowość.

7. Podstawowe zagadnienia z psychologii społecznej (postawy, stereotypy i uprzedzenia; pojęcie i uwarunkowania zachowań społecznych; empatia, zachowania asertywne i uległe; reguły współdziałania).

8. Pojęcie stresu psychologicznego i procesów zaradczych.

9. Wypalenie zawodowe nauczyciela – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie.

10. Zagadnienie normy i patologii, zdrowia (psychicznego) i jego zaburzeń.

11. Zaburzenia emocjonalne, lękowe, zaburzenia nastroju i odżywiania.

12. Problem agresji i przemocy.

13. Problematyka uzależnień (w tym „współczesne” uzależnienia).

14. Psychologiczny kontekst pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

15. Zasady konstruowania klasowych i szkolnych programów promujących zdrowie i programów profilaktycznych.

Uwagi:

e-mail: joanna.mateusiak@us.edu.pl

dyżury: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53; pok. 320

wtorek: 9.30 - 10.30 oraz po wcześniejszym potwierdzeniu 16.45 - 17.45

środa: 11.30 - 12.30.

Możliwe ustalenie dodatkowych konsultacji na Wydziale Filologicznym w czwartki parzyste od godz. 13.00 (po wcześniejszym umówieniu się).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.