Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-IZD-MW-1 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka włoskiego
Jednostka: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 5 sem. filogii włoskiej /st. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Cele: zapoznanie studentów z funkcjonowaniem układu glottodydaktycznego ilustrującego przebieg procesu nauczania/uczenia się języków obcych jak również wskazanie na składowe glottodydaktyki, jej podziały i znaczenie dla rozwiązań praktycznych w postaci metod i technik uczenia/nauczania.

Tematyka zajęć:

˘ Glottodydaktyka - przedmiot, cele i metody badań glottodydaktyki.

˘ Układ glottodydaktyczny.

˘ Materiały glottodydaktyczne i ich funkcja w układzie glottodydaktycznym.

˘ Subdyscypliny glottodydaktyki.

˘ Etapy programowania nauki języków obcych.

˘ Pojęcie i funkcje metodyki języków obcych.

˘ Zasady nauczania, techniki nauczania.

˘ Typy uczniów i style uczenia się.

˘ Funkcje materiałów glottodydaktycznych.

˘ Preparacja a ewaluacja materiałów glottodydaktycznych.

˘ Kompetencje nauczycieli języków obcych.

˘ Nauczyciel i uczeń w procesie glottodydaktycznym.

˘ Uczeń i jego cechy indywidualne.

˘ Pożądane zachowania ucznia.

˘ Główne koncepcje metodyczne.

˘ Wyznaczniki jakości procesu glottodydaktycznego.

˘ Kompetencja profesjonalna nauczyciela języków obcych.

˘ Styl dydaktyczny: koncepcja stylu dydaktycznego a kompetencja profesjonalna.

˘ Styl dydaktyczny a style poznawcze i autonomia ucznia.

˘ Zdolności językowe a inteligencja.

˘ Strategie glottodydaktyczne, strategie komunikacyjne.

Literatura:

1. Cesa-Bianchi M., Bregani P., Problemi di psicologia scolastica, Editrice La Scuola, Brescia 1980.

2. Freddi G. Glottodidattica. Fondamenti, metodi, tecniche, UTET Libreria, Milano 1994.

3. Bolli G., Spiti M.G. Verifica del grado di conoscenza dell'italiano in una prospettiva di certificazione. Guerra Edizioni, Perugia 1992.

4. Mezzadri M., I ferri del mestiere, Edizioni Guerra Soleil, Perugia 2003.

5. Mietzel G., Psychologia kształcenia, GWP, Gdańsk 2002.

6. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo akademickie "Żak", Warszawa 2001.

7. Wysocka M., Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.