Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne problemy w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-KP-NK-PPSKP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne problemy w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedm.specj.- 5 sem.komunikacji promocyjnej i kryzysowej- specj.negocjacje kryzysowe /stacj. I st./
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Biłas-Pleszak, Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z testu zaliczeniowego jako warunek zaliczenia ćwiczeń. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną liczoną na podstawie oceny z ćwiczeń oraz oceny uzyskanej z części testu obejmującego zagadnienia wykładowe.

Pełny opis:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z powyższych ocen jest transponowana na ocenę końcową zgodnie z zasadami przyjętymi w WPiPS.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Biłas-Pleszak, Jadwiga Stawnicka
Prowadzący grup: Jadwiga Stawnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Biłas-Pleszak, Maciej Bożek
Prowadzący grup: Maciej Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin

Pełny opis:

Przedmiot ma pomóc słuchaczą w komunikacji w specyficznych sytuacjach w których przydatna jest wiedza psychologiczna.

Uwagi:

Brak zgody na rejestrację zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Biłas-Pleszak, Maciej Bożek
Prowadzący grup: Maciej Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin

Pełny opis:

Przedmiot ma pomóc słuchaczą w komunikacji w specyficznych sytuacjach w których przydatna jest wiedza psychologiczna.

Uwagi:

Brak zgody na rejestrację zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Biłas-Pleszak, Ida Szwed
Prowadzący grup: Ida Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Biłas-Pleszak, Marcin Moroń
Prowadzący grup: Marcin Moroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa dla modułu jest ustalana w oparciu o średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w przebiegu:


1. Ćwiczeń

Ocena cząstkowa z zajęć ćwiczeniowych jest ustalana na podstawie oceny uzyskanej w kolokwium. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium oraz obecność na zajęciach w ilości przewidzianej w regulaminie studiowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


2. Egzaminu


Uzyskana średnia stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przyjętymi progami:

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 – bardzo dobry (5,0; A).


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z ćwiczeń jak i egzaminu.

Pełny opis:

Kurs jest poświęcony zagadnieniom kryzysu psychologicznego oraz radzeniu sobie w sytuacji jego wystąpienia a także interwencjom profesjonalnym mającym na celu wsparcie osób przeżywających kryzys. Wykład podejmuje zagadnienia definicyjne kryzysu psychologicznego, przebiegu kryzysu a także modele pracy w kryzysie i charakterystykę głównych aktorów relacji interwencyjnej. Ćwiczenia są poświęcone diagnostyce kryzysu i pomocy w konkretnych sytuacjach kryzysowych a także zasobom psychicznym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.