Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o tekście

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-ROMPS-WT-1 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o tekście
Jednostka: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 4 sem. filogii włoskiej /st. I stopnia/
Przedm. obowiązkowe - 4 sem. język hiszpański /st. I stopnia/
Przedm. obowiązkowe - 4 sem. języka włoskiego /pierwszego stopnia, stacjonarne/
Przedm.obowiązkowy - 4 sem. języki stosowane: j. fr. i j. ang. /I-go stopnia, stacjonarne/
Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. język francuski /st. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Spójność tekstu. Reguły spójności tekstu. Reguła powtarzania: anafora i katafora pronominalna, anafora leksykalna, anafora konceptualna. Reguła rozwoju tekstu. Typy nawiązań tematycznych w tekście. Reguła niesprzeczności. Typy treści implicytnych: presupozycja, implikacja i inferencja. Reguła związku. Modele tekstu i dyskursu. Model funkcjonalny tekstu Szkoły Praskiej. Psycholingwistyczny model produkcji i rozumienia tekstu Van Dijka i Kintscha. Argumentacyjny model dyskursu Ducrota i Anscombre'a. Prototypowy model sekwencji tekstowych Adama. Aplikacja modeli do tekstów życia codziennego: prasa, reklama, teksty administracyjne, informacyjne teksty ulotne.

Literatura:

Charolles M., 1978: Introduction aux problemes de la cohérence des textes. "Langue

Française" 38, 7-41.

Danes F., 1974: Semantyczna i tematyczna struktura zdania i tekstu. In: Tekst i jezyk. Problemy semantyczne. red. M.R.Mayenowa, Wroclaw, Ossolineum, 23-40.

Dijk T.A., 1984: Macrostructures sémantiques et cadres de connaissances dans la

compréhension du discours. In: Il était une fois... Compréhension et souvenir de récits.

red.G.Denhičre, Lille, Presses Universitaires de Lille, 49-84.

Dobrzynska T., 1993: Tekst. Próba syntezy. Warszawa, IBL. .

Miczka E., 1992:Les mécanismes sémantico-rhétoriques de la cohérence du commentaire politique, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Reichler-Béguelin M-J., 1990: Ecrire en français. Cohésion textuelle et apprentisage de l'éxpression écrite. Lausanne, Paris, Delachaux & Niestlé

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.