Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-SZD-LO-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Opis przedmiotu:

1)Wstęp do logiki (historia logiki, przegląd logik klasycznych i nieklasycznych, cele logiki, miejsce logiki wśród innych nauk); 2)Klasyczny rachunek zdań; 3)Zbiory, klasyfikowanie (jako narzędzie pomocnicze); 4)Relacje (w tym funkcje i izomorfizmy); 5)Klasyczny rachunek kwantyfikatorów; Alfreda Tarskiego definicja prawdy; 6)Nazywanie i rachunek nazw (sylogistyka); 7)Definiowanie, błędy w definicjach; 8)Presupozycje (założenia wypowiedzi); 9)Implikatury (wnioskowanie między wierszami); 10)Porządki (częściowe i liniowe); Elementy teorii krat; 11)Klasyfikacja rozumowań; 12)Erystyka - manipulowanie ludźmi za pomocą słów; 13)Wybrane zagadnienia teorii argumentacji; 14)Teoria kategorii syntaktycznych Ajdukiewicza.

Cele, metody nauczania

Cele: Cel nadrzędny: rozwinąć zdolność poprawnego myślenia (racjonalnego, obiektywnie sprawdzalnego, niezawodnego tzn. prowadzącego zawsze od prawdy do prawdy). Po to by: a) racjonalnie analizować, interpretować i oceniać wypowiedzi oraz tek

Pełny opis:

Opis przedmiotu:

1)Wstęp do logiki (historia logiki, przegląd logik klasycznych i nieklasycznych, cele logiki, miejsce logiki wśród innych nauk); 2)Klasyczny rachunek zdań; 3)Zbiory, klasyfikowanie (jako narzędzie pomocnicze); 4)Relacje (w tym funkcje i izomorfizmy); 5)Klasyczny rachunek kwantyfikatorów; Alfreda Tarskiego definicja prawdy; 6)Nazywanie i rachunek nazw (sylogistyka); 7)Definiowanie, błędy w definicjach; 8)Presupozycje (założenia wypowiedzi); 9)Implikatury (wnioskowanie między wierszami); 10)Porządki (częściowe i liniowe); Elementy teorii krat; 11)Klasyfikacja rozumowań; 12)Erystyka - manipulowanie ludźmi za pomocą słów; 13)Wybrane zagadnienia teorii argumentacji; 14)Teoria kategorii syntaktycznych Ajdukiewicza.

Cele, metody nauczania

Cele: Cel nadrzędny: rozwinąć zdolność poprawnego myślenia (racjonalnego, obiektywnie sprawdzalnego, niezawodnego tzn. prowadzącego zawsze od prawdy do prawdy). Po to by: a) racjonalnie analizować, interpretować i oceniać wypowiedzi oraz teksty pisane; b) precyzyjnie i jasno artykułować swoje myśli; d) docenić znaczenie posiadania dobrych argumentów za swoim stanowiskiem.

Zalecana wiedza

Z zakresu szkoły średniej

.

Literatura:

Literatura, pomoce

Marciszewski W. (1988). Mała encyklopedia logiki. Ossolineum

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)