Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GEOMETRIA B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0301-GEOb-IS-07 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GEOMETRIA B
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. matematyki, specjalność teoretyczna /stacj.I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Przestrzenie euklidesowe: iloczyn skalarny, norma i metryka euklidesowa, miara kąta, izometrie liniowych przestrzeni euklidesowych, rzutowanie prostopadłe, wyznacznik Grama, miara wielościanu, orientacja przestrzeni, iloczyn wektorowy i mieszany.

Przestrzenie afiniczne: przestrzenie afiniczne i ich przestrzenie wektorów swobodnych, podprzestrzenie przestrzeni afinicznych, równania parametryczne utworów liniowych, wzajemne położenie utworów liniowych, układy punktów w przestrzeniach afinicznych, układy bazowe i współrzędne barycentryczne, afiniczne przestrzenie euklidesowe.

Izometrie i podobieństwa: przekształcenia afiniczne, podobieństwa i izometrie afiniczne, twierdzenia o rozkładach.

Geometria przestrzeni euklidesowych: własności trójkąta, własności wielokątów, wybrane zagadnienia geometrii elementarnej, informacje o geometriach nieeuklidesowych.

Zbiory algebraiczne: zbiory algebraiczne, hiperpowierzchnie, hiperpowierzchnie stopnia 2, równanie ogólne i jego zmiana przy zmianie układu współrzędnych, postać kanoniczna hiperpowierzchni stopnia 2, krzywe i powierzchnie stopnia 2, klasyfikacja euklidesowa i afiniczna hiperpowierzchni stopnia 2.

Efekty kształcenia:

Umiejętne posługiwanie się podstawowymi pojęciami geometrii euklidesowej, opisywanie tworów algebraicznych w różnych współrzędnych afinicznych, zrozumienie związku pomiędzy algebraicznym i geometrycznym opisem przekształceń oraz zbiorów algebraicznych stopnia co najwyżej drugiego, zrozumienie afinicznej i euklidesowej klasyfikacji badanych zbiorów algebraicznych.

Literatura:

 1. G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej, WNT 2002.
 2. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią, PWN 1976.
 3. K. Borsuk, Geometria analityczna wielowymiarowa, BM 23, PWN 1966.
 4. N.W. Jefimow, E.R. Rozendorn, Algebra liniowa wraz z geometrią wielowymiarową, PWN 1976.
 5. A.J. Kostrykin, Wstęp do algebry, cz.II: Algebra liniowa, PWN 2004.
 6. F. Leja, Geometria analityczna, PWN 1966.
 7. M. Moszyńska, J. Święcicka, Geometria z algebrą liniową, PWN 1975.
 8. M. Stark, Geometria analityczna, BM 17, PWN 1958.

Zbiory zadań

 1. S.W. Bachwałow, P.S. Modenow, A.S. Parchomienko}, Zbiór zadań z geometrii analitycznej, PWN 1961.
 2. O. Cuberbiller, Zadania i ćwiczenia z geometrii analitycznej, PWN 1966.
 3. S. Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach, WNT 1992.
Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.