Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

FILOZOFIA I ETYCZNE PROBLEMY NAUK PRZYRODNICZYCH ORAZ ZAGADNIENIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0305-Z214M
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: FILOZOFIA I ETYCZNE PROBLEMY NAUK PRZYRODNICZYCH ORAZ ZAGADNIENIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE
Jednostka: Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Omawiane są następujące zagadnienia:

Filozofia i jej działy

Filozofia przedplatońska. Paradoksy Zenona, antynomia kłamcy

Platon i koncepcja bytów idealnych

Arystoteles i koncepcja „złotego środka”

Kartezjusz i nowa koncepcja materii;

Kant i „przewrót kopernikański” w koncepcji poznania

Współczesne koncepcje człowieka: A. Camus, J.P. Sartre, F. Nietzsche, E. Fromm

Etyka i spór o kryterium odróżniające czyny moralnie dobre od złych

Kłamstwo

Bioetyka

Prawa zwierząt

Filozoficzne koncepcje znaku

Paradygmaty naukowości

Błędy logiczne

Literatura:

Wybrany podręcznik z filozofii.

Metody i kryteria oceniania:

Test na platformie e-learningowej.

Obowiązuje następująca punktacja:

21 - 20 pkt. – ocena: bardzo dobry

19 - 17 pkt. – ocena: dobry plus

16 – 14 pkt. – ocena: dobry

13 – 11 pkt. – ocena: dostateczny plus

10 – 7 pkt. – ocena: dostateczny

0 – 6 pkt. – ocena: niedostateczny

Wyniki testu ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów.

Niezaliczony test należy poprawić w następnym terminie, obowiązuje wtedy następująca punktacja:

21 - pkt. – ocena: bardzo dobry

20 - 19 pkt. – ocena: dobry plus

18 – 16 pkt. – ocena: dobry

15 – 13 pkt. – ocena: dostateczny plus

12 – 10 pkt. – ocena: dostateczny

0 – 9 pkt. – ocena: niedostateczny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)