Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MODUŁ WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-008
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MODUŁ WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH A
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Moduł: Moduł wykładów monograficznych A

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł wykładów monograficznych

Zajęcia: wykład

Pełny opis:

Semestr 2013/2014 letni - student zalicza 2 wykłady do wyboru z puli:

CH-S2-100 - Polimery - materiały XXI wieku

CH-S2-107 - Przemysł faramceutyczny

CH-S2-109 - Chemia kosmetyków

CH-S2-117 - Chemik analityk jako biegły sądowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)