Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPECJALISTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-021 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPECJALISTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI A
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Wymagania wstępne:

- zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Skrócony opis:

Moduł: Specjalistyczny język angielski A

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków, Chemia Sądowa

Studia II stopnia, stacjonarne

Pełny opis:

Rozwijanie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim ( w mowie i piśmie) z dziedziny chemii i nauk pokrewnych. Czytanie naukowego tekstu angielskiego ze zrozumieniem z zakresu m.in.: podstawy matematyki w chemii, chemia ogólna i kwantowa, nieorganiczna, organiczna, analityczna, fizyczna oraz ochrona środowiska. Przykładowa tematyka słownictwa specjalistycznego z języka angielskiego : związki chemiczne - nazewnictwo, właściwości fizykochemiczne i synteza, sprzęt laboratoryjny, metody analityczne - analiza ilościowa i jakościowa związków. Rozwijanie umiejętności korzystania z literatury fachowej i szybkiego wyszukiwania informacji w tekście angielskim o charakterze specjalistycznym.

Literatura:

1. P. Domański, "English through Chemistry", WSiP 1991.

2. Słownik chemiczny angielsko-polski, Wyd. 3, WNT 2013;

3. P. Domański, "English in Science and Technology", WNT 1993.

4. R. Macpherson, "English for Academic Purposes", PWN 2004.

Efekty uczenia się:

- Nabycie sprawności językowej z angielskiego w zakresie pracy nad tekstami specjalistycznymi (w mowie i piśmie)

- Posługiwanie się specjalistycznym językiem angielskim w stopniu umożliwiającym przygotowanie ustnej czy pisemnej prezentacji z dziedziny chemii i nauk pokrewnych

- Rozwinięcie umiejętności korzystania z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu chemii i dziedzin z nią spokrewnionych

Metody i kryteria oceniania:

Okresowe i całościowe pisemne i (lub) ustne sprawdzanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej, z uwzględnieniem aktywności na zajęciach.

Skala ocen:

91-100% bdb (5.0)

81-90% +db (4.5)

71-80% db (4.0)

61-70% +dst (3.5)

50-60% dst (3.0)

Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.