Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY - INTRODUCTION TO ORGANIC SYNTHESIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-187 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY - INTRODUCTION TO ORGANIC SYNTHESIS
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot: Metody syntezy organicznej

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: przedmiotów specjalizacyjnych

Zajęcia: wykład, konwersatorium

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie i podstawowe metody analizy retrosyntetycznej, molekuła celu, rozłączenie, przekształcenie grupy funkcyjnej FGI (2 godz.)

2. Syntony – nomenklatura, reakcje, reagenty a syntony (2 godz.)

3. Syntony donorowe i akceptorowe – reagenty, reakcje (2 godz.)

4. Strategia analizy retrosyntetycznej (2 godz.)

5. Grupy zabezpieczające i aktywujące, odwrócenie reaktywności – reakcje syntonów a1, d2 oraz d2, a1 (2 godz.)

6. Proste syntony o dużym znaczeniu syntetycznym, selektywność reakcji (2 godz.)

7. Przykłady reakcji syntezy organicznej. Reakcje anionów enolanowych, metoda katalizy dwufazowej. Inne wybrane syntezy organiczne (3 godz.)

Konwersatorium:

Omówienie wybranych pojęć z zakresu nowoczesnej syntezy organicznej:

1. Metody syntezy organicznej z użyciem strategii grup zabezpieczających. (3 godz.)

2. Reakcje pericykliczne oraz kataliza przeniesienia międzyfazowego (3 godz.)

3. Reakcje sprzęgania krzyżowego.(3 godz.)

4. Strategia analizy retrosyntetycznej (3 godz.)

5. Zastosowanie analizy retrosyntetycznej w syntezie leków.(3 godz.)

Literatura:

1. J. March, Chemia organiczna. Reakcje, mechanizmy, budowa, PWN, Warszawa, 1990,

2. R.W. Alder, R. Baker, J.M. Brown, Mechanizmy reakcji w chemii organicznej, PWN, Warszawa, 1977,

3. N.S. Isaacs, Fizyczna chemia organiczna. Ćwiczenia, PWN, Warszawa, 1974,J. McMurry, Chemia

organiczna, PWN, Warszawa, 2000.

4. C. Willis, M. Willis, Synteza organiczna, Wyd. UJ, Kraków 2004,

5. J.Polański, Chemoinformatics, http://www.elsevierdirect.com/brochures/compchemometrics/PDF/Chemoinformatics.pdf

6. J. Gawroński, K. Gawrońska, Stereochemia w syntezie organicznej, PWN, W-wa 1988

Efekty uczenia się:

1 posiada zaawansowaną wiedzę z takich działów chemii, jak: chemia analityczna, fizyczna, teoretyczna i nieorganiczna

oraz w dziedzinie wybranej przez siebie specjalizacji

2 zna wybrane zaawansowane techniki obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii

3 potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych oraz odnosić się do tych danych krytycznie

4 przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii, które zawierają cel, metodologię badań, wyniki i

ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

5 potrafi przedstawić w mowie i piśmie wyniki badań własnych lub cudzych

6 wykazuje umiejętność asocjacji wiedzy z różnych gałęzi chemii i nauk pokrewnych, i potrafi wytłumaczyć określone problemy

z dziedziny biologii, ochrony środowiska, farmacji, czy medycyny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Kolokwium pisemne:

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Odpowiedź ustna:

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.