Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE A - TEORETYCZNE METODY W CHEMII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-202 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE A - TEORETYCZNE METODY W CHEMII
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw i pojęć chemii teoretycznej

Skrócony opis:

Wariant modułu: Laboratorium specjalizacyjne A - Teoretyczne metody w chemii

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: Laboratorium specjalizacyjne A

Zajęcia: laboratorium

Pełny opis:

Semestr 2013/2014 letni - należy do:

0310-CH-S2-006 - Laboratorium specjalizacyjne A

1. Bazy funkcyjne i pakiety obliczeniowe chemii kwantowej. (15 godzin)

2. Wyznaczanie optymalnej geometrii. (15 godzin)

3. Krzywe energii potencjalnej. (15 godzin)

4. Obliczenia dla biomolekuł. (15 godzin)

5. Wyznaczanie struktury elektronowej atomów i cząsteczek. (15 godzin

Literatura:

1. Manuale do pakietów obliczeniowych dostępne na stronach internetowych

2. L. Piela , Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa, 2004

3. F. Jensen, Introduction to computational chemistry, J.Wiley&Sons, 2004

Efekty uczenia się:

- posiada zaawansowaną wiedzę praktyczną z chemii teoretycznej

- planuje i wykonuje podstawowe badania naukowe

- opracowuje wyniki badań własnych i dokonuje krytycznej analizy wyników

- potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych

- rozumie konieczność systematycznej pracy

Metody i kryteria oceniania:

5 pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Student przygotowuje sprawozdania z przeprowadzonych obliczeń kwantowochemicznych na podane w wymaganiach merytorycznych tematy.

Skala ocen:

3.0 – przedstawienia wyników

3.5 – wyniki wraz z elementami opisu użytych metod obliczeniowych

4.0 – wyniki wraz z opisem użytych metod obliczeniowych

4.5 – niekompletne opracowanie na ocenę 5.0

5.0 – wyniki wraz z częścią teoretyczną oraz z wnioskami z obliczeń

oraz

Kolokwium pisemne na punkty

Skala ocen:

0 – 49 % punktów z kolokwiów – 2.0

50 - 59 % punktów z kolokwiów – 3.0

60 - 69% punktów z kolokwiów – 3.5

70 - 79% punktów z kolokwiów – 4.0

80 - 89% punktów z kolokwiów – 4.5

90 - 100% punktów z kolokwiów – 5.0

Ocena końcowa z laboratorium:

Średnia ważona: 70% ocena ze sprawozdań, 30% ocena z kolokwium

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.