Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TEORETYCZNE METODY W CHEMII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-207 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TEORETYCZNE METODY W CHEMII
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Wymagania wstępne:

Znajomość obsługi systemu LINUX

Skrócony opis:

Kierunek i poziom studiów: Chemia, II poziom

Specjalizacja III: Teoretyczne metody w chemii

Laboratorium specjalizacyjne B

forma studiów: stacjonarne

Pełny opis:

- Numeryczne modelowanie własności elektrycznych i magnetycznych cząsteczek i materiałów

- Widma elektronowe - symulacje komputerowe

- Metoda DFT w zagadnieniach chemicznych

- Oddziaływania międzymolekularne

Literatura:

1. Manuale do pakietów obliczeniowych dostępne na stronach internetowych.

2. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa, 2004.

3. F. Jensen, Introduction to computational chemistry, J. Wiley&Sons, 2004

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się różnymi pakietami obliczeniowymi w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

4 pisemne sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych. Student przygotowuje sprawozdania z przeprowadzonych obliczeń kwantowochemicznych na podane w wymaganiach merytorycznych tematy.

Skala ocen:

3.0 – przedstawienie wyników

3.5 - wyniki wraz z elementami opisu użytych metod

obliczeniowych

4.0 – wyniki wraz z opisem użytych metod obliczeniowych

4.5 – niekompletne opracowanie na ocenę 5.0

5.0 – wyniki wraz z częścią teoretyczną oraz wnioskami z przeprowadzonych obliczeń

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.