Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-211 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczny

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw i pojęć z różnych działów chemii oraz zagadnień realizowanych w ramach Laboratorium specjalizacyjnego A.


Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu

zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu.


Skrócony opis:

Kierunek i poziom studiów: Chemia II stopień, II rok

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B

Kod modułu: 0310-CH-S2-007

Nazwa wariantu modułu: Specjalizacja VI - Technologia chemiczna, chemia polimerów i materiałów nieorganicznych.

kod wariantu modułu: (0310-CH-S2-211)

Pełny opis:

Laboratorium specjalizacyjne B stanowi kontynuację zajęć realizowanych w części Laboratorium specjalizacyjne A w ramach przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru: Chemia analityczna, Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych, Teoretyczne metody w chemii, Fizykochemia faz skondensowanych oraz Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej.

W zależności od wybranej specjalizacji i tematyki student wykonuje szereg doświadczeń laboratoryjnych (lub pracuje z komputerem, dla prac o charakterze obliczeniowym), które stanowią wstęp do badań wykonywanych w ramach prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Student

- posiada zaawansowaną wiedzę z takich działów chemii, jak: chemia analityczna, fizyczna, teoretyczna i nieorganiczna oraz w dziedzinie wybranej przez siebie specjalizacji

- planuje i wykonuje podstawowe badania naukowe z zakresu chemii oraz potrafi dobrać metodę i aparaturę do wykonania konkretnej analizy chemicznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych

- potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową lub oprogramowanie (w przypadku pracy teoretycznej) w celu uzyskania wyników badań

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne przy organizacji samodzielnego stanowiska badawczego

i pozwalające na samodzielną pracę na stanowisku badawczym (pomiarowym)

- potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych oraz odnosić się do tych danych krytycznie

- przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii i/lub innych nauk pokrewnych, które zawierają cel, metodologię badań, wyniki i ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i pracy innych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu przedmiotu

specjalizacyjnego.

Odpowiedź ustna

Ocena wiedzy zdobytej na zajęciach specjalizacyjnych oraz w czasie

samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium.

Ocenianie ciągłe

Ocena praktycznych umiejętności pracy w laboratorium

specjalizacyjnym.

Sprawozdanie

Ocena wykonania eksperymentu oraz wiarygodności uzyskanych wyników.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rozalia Czoik, Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Rozalia Czoik, Zbigniew Grobelny, Sławomir Michalik, Wojciech Pisarski, Justyna Polak, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Szpikowska-Sroka, Lidia Żur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Laboratorium specjalizacyjne B stanowi kontynuację zajęć realizowanych w części Laboratorium specjalizacyjne A w ramach przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru: Chemia analityczna, Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych, Teoretyczne metody w chemii, Fizykochemia faz skondensowanych oraz Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej.

W zależności od wybranej specjalizacji i tematyki student wykonuje szereg doświadczeń laboratoryjnych (lub pracuje z komputerem, dla prac o charakterze obliczeniowym), które stanowią wstęp do badań wykonywanych w ramach prac magisterskich.

Uwagi:

Przedmiot Laboratorium specjalizacyjne B, Specjalizacja VI-Technologia chemiczna, chemia polimerów i materiałów nieorganicznych

- materiał realizowany jest przez pracowników:

Zakładu Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej oraz Zakładu Chemii Polimerów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rozalia Czoik
Prowadzący grup: Henryk Flakus, Zbigniew Grobelny, Joanna Pisarska, Justyna Polak, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia.

Pełny opis:

Laboratorium specjalizacyjne B stanowi kontynuację zajęć realizowanych w części Laboratorium specjalizacyjne A w ramach przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru: Chemia analityczna, Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych, Teoretyczne metody w chemii, Fizykochemia faz skondensowanych, Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej oraz Technologia chemiczna, chemia polimerów i materiałów nieorganicznych.

W zależności od wybranej specjalizacji i tematyki student wykonuje szereg doświadczeń laboratoryjnych (lub pracuje z komputerem, dla prac o charakterze obliczeniowym), które stanowią wstęp do badań wykonywanych w ramach prac magisterskich.

Uwagi:

Przedmiot Laboratorium specjalizacyjne B, Specjalizacja VI-Technologia chemiczna, chemia polimerów i materiałów nieorganicznych

- materiał realizowany jest przez pracowników:

Zakładu Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej, Zakładu Chemii Polimerów oraz Zakład Fizyki Chemicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.