Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE A - CHEMIA SĄDOWA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-212 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE A - CHEMIA SĄDOWA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Laboratorium specjalizacyjne dla studentów specjalności „Chemia sądowa” ma na celu zapoznanie studentów z metodami badawczymi wykorzystywanymi do identyfikacji leków i innych preparatów medycznych (np. suplementy diety), które mogą być przedmiotem fałszerstw. W ramach laboratorium student przygotowuje preparaty do badań oraz poznaje takie techniki jak rentgenowska analiza jakościowa, spektroskopia elektronowa i oscylacyjna. Podczas zajęć dokonywane są pomiary rentgenowskie preparatów medycznych, substancji aktywnych i substancji pomocniczych oraz prowadzone są badania identyfikacyjne z wykorzystaniem bazy danych dyfrakcyjnych ICDD PDF2, jak również prowadzone są badania identyfikacyjno-porównawcze materiałów piśmienniczych i oznaczenia spektrofluorymetryczne substancji w celu wyeliminowania fałszerstw.

Pełny opis:

Laboratorium specjalizacyjne dla studentów specjalności „Chemia sądowa” ma na celu zapoznanie studentów z metodami badawczymi wykorzystywanymi do identyfikacji leków i innych preparatów medycznych (np. suplementy diety), które mogą być przedmiotem fałszerstw. W ramach laboratorium student przygotowuje preparaty do badań rentgenowskich, wykonuje je po opieką prowadzącego, a następnie przeprowadza analizę fazową jakościową przy zastosowaniu dostępnych programów komputerowych, np. FullProf.

Laboratorium ma również na celu zapoznanie z podstawami identyfikacji substancji za pomocą metod spektroskopii elektronowej i oscylacyjnej. Studenci z pomocą prowadzącego poznają podstawowe techniki pomiarowe (m.in. wykonywanie widm absorpcji i emisji, widm IR techniką pastylek KBr, widm UV-Vis-NIR w ciele stałym, miareczkowanie spektrofluorymetryczne) i zjawiska (m.in. zjawiska wygaszeń luminescencji, chemiluminescencja) wykorzystywane w analizie porównawczo-identyfikacyjnej, jak i ilościowej materiałów dowodowych. Podczas zajęć dokonywane są pomiary identyfikacyjno-porównawcze materiałów piśmienniczych i oznaczenia spektrofluorymetryczne substancji w celu wyeliminowania fałszerstw.

Literatura:

1. L.V. Azaroff „Struktura i własności ciał stałych”, Warszawa, PWN, 1964.

2. G.H. Wannier „Podstawy teorii ciała stałego”, Warszawa, PWN, 1962.

3. L.H. Van Vlack „Fizykochemiczne podstawy nauki o materiałach”, Warszawa, PWN, 1964.

4. G. Zadora, A. Martyna, D. Ramos, C. Aitken Statistical Analysis in Forensic Science Evidential Values of Multivariate Physicochemical Data, John Wiley and Sons, ISBN 978-0-470-97210-6.

5. Informacje na stronie www.r-project.org

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z każdego sprawozdania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.