Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMINARIUM MAGISTERSKIE A - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-235 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM MAGISTERSKIE A - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość różnych działów chemii na poziomie studiów I stopnia.

Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym możliwość korzystania z literatury przedmiotu.


Skrócony opis:

Kierunek i poziom studiów: Chemia II stopień, II rok

Przedmiot: Seminarium magisterskie A

Kod modułu: 0310-CH-S2-013

Nazwa wariantu modułu: Specjalizacja VI - Technologia chemiczna, chemia polimerów i materiałów nieorganicznych.

Kod wariantu modułu: 0310-CH-S2-235

Pełny opis:

Zadaniem zajęć przedmiotu: Seminarium magisterskie A - jest zapoznanie studentów z metodologią pracy naukowo-badawczej, ze sposobami przygotowania przeglądu literaturowego niezbędnego do napisania wstępu teoretycznego pracy.

Student pracuje z literaturą naukową i prezentuje wyniki badań w niej zawarte.

Literatura:

Ustalana indywidualnie w zależności od tematu pracy z promotorami prac magisterskich.

Artykuły specjalistyczne dotyczące zagadnień podejmowanych w realizowanej pracy.

Efekty uczenia się:

Student

- dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie chemii, jej historycznego rozwoju, znaczenia dla postępu nauk ścisłych oraz

poznania świata i rozwoju ludzkości

- zna podstawy teoretyczne wybranych metod badawczych

- wyszukuje informacje w strukturalnych bazach danych

- potrafi wyszukiwać niezbędne informacje na określony temat posługując się literaturą naukową, bazami danych i innymi źródłami

- posługuje się krajowymi i międzynarodowymi czasopismami naukowymi z dziedziny chemii

- uzasadnia i opisuje cel prowadzonych badań, ich metodologię i znaczenie

- potrafi w mowie i piśmie przedstawić zagadnienia popularno-naukowe dotyczące wyników odkryć naukowych z zakresu chemii i nauk pokrewnych oraz samodzielnie poznaje wybrane zagadnienia i określa kierunki dalszego kształcenia

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- krytycznie podchodzi do informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu nauk ścisłych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne.

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w

rozwiązywaniu zadań i problemów badawczych związanych z wykonywaną pracą dyplomową.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rozalia Czoik, Izabela Jendrzejewska, Ewa Schab-Balcerzak
Prowadzący grup: Rozalia Czoik, Zbigniew Grobelny, Sławomir Michalik, Wojciech Pisarski, Justyna Polak, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Szpikowska-Sroka, Lidia Żur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na podstawie sposobu weryfikacji efektów kształcenia przewidzianego w module zajęć (kolokwium pisemne).

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z metodologią pracy naukowo-badawczej w zakresie niezbędnym do wykonania i napisania pracy magisterskiej. Zostaną omówione metody badawcze, które będą stosowane w poszczególnych pracach dyplomowych oraz sposoby pracy z literaturą naukową w celu przygotowaniem przeglądu literaturowego niezbędnego do napisania wstępu teoretycznego pracy.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rozalia Czoik
Prowadzący grup: Joanna Pisarska, Wojciech Pisarski, Justyna Polak, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na podstawie sposobu weryfikacji efektów kształcenia przewidzianego w module zajęć (kolokwium pisemne).

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest zapoznanie magistrantów z metodologią pracy naukowo-badawczej w zakresie niezbędnym do wykonania i napisania pracy dyplomowej. Zostaną także omówione sposoby pracy z literaturą naukową w celu przygotowania przeglądu literaturowego niezbędnego do napisania części teoretycznej / wstępnej pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.