Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRACOWNIA MAGISTERSKA A - TEORETYCZNE METODY W CHEMII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-252
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA MAGISTERSKA A - TEORETYCZNE METODY W CHEMII
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność posługiwania się komputerem.

Skrócony opis:

Wariant modułu: Pracownia magisterska A - Teoretyczne metody w chemii

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: Chemia - Moduł pracowni magisterskich

Zajęcia: laboratorium

Pełny opis:

Semestr 2013/2014 zimowy - należy do:

0310-CH-S2-011 - Pracownia magisterska A

1. Zapoznanie studentów z systemami operacyjnymi dostępnymi na serwerach obliczeniowych

2. Zaznajomienie studentów z programami obliczeniowymi, przygotowywanie danych, analiza wyników

3. Omówienie metod teoretycznych wykorzystywanych w pracy magisterskiej

4. Analiza stanu wiedzy o badanych układach molekularnych

5. Zaplanowanie zadań w ramach pracy magisterskiej

6. Objaśnienie sposobu prezentacji wyników i ich interpretacji

7. Praca ze studentami nad realizacją poszczególnych etapów zaplanowanych zadań i analizą wyników

Literatura:

1. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa, 2004

2 Leach, Molecular Modelling: Principles and Applications, Prentice Hall, 2001

3 R. J. Bartlett, M. Musiał, Rev. Mod. Phys., 79, 291 (2007)

Efekty uczenia się:

student powinien umieć formułować wnioski oraz wiedzieć jak opisać wyniki badań otrzymane w ramach pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja

Student przygotowuje prezentację z przeprowadzonych obliczeń oraz opisu użytych metod obliczeniowych a także stanu wiedzy na temat swojego układu dla którego wykonuje obliczenia.

1. Opis metod teoretycznych wykorzystywanych w pracy

2. Przedstawienie stanu wiedzy eksperymentalnej i teoretycznej

o badanych układach

3. Opis wykonywanych obliczeń

4. Przedstawienie wstępnych wyników i wniosków

Każdy z punktów 1-4 oceniany jest w skali od 2,0 do 5,0; końcowa ocena jest średnią z ocen częściowych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)