Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH - MATERIAŁY CERAMICZNE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-B-MC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH - MATERIAŁY CERAMICZNE
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw i pojęć z zakresu chemii

Skrócony opis:

Moduł: MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH - MATERIAŁY CERAMICZNE

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Budowlana

Studia: II stopnia, stacjonarne magisterskie

Zajęcia: wykład, laboratorium

Pełny opis:

Moduł przedmiotów specjalizacyjnych ma za zadanie zapoznanie studentów z pojęciami i metodami związanymi z wybraną specjalnością

Literatura:

1. R. Pampuch, Budowa i właściwości materiałów ceramicznych, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995.

2. Praca zbiorowa, Technologia szkła, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.

3. A. Bolewski, M. Budkiewicz, P. Wyszomirski, Surowce ceramiczne, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991.

4. R. Pampuch, Materiały ceramiczne, PWN, Warszawa, 1988.

5. K. E. Oczoś, Kształtowanie ceramicznych materiałów technicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996.

6. W. D. Callister , Materials science and engineering, John Wiley & Sons, New York, 1990.

Efekty uczenia się:

Student

- posiada wiedzę potrzebną do rozwiązywania problemów w zakresie wybranej specjalności

- zna wybrane zaawansowane techniki obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii

- posiada ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie obranych specjalności

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

- przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii, które zawierają cel, metodologię badań, wyniki i ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

- posiada umiejętność posługiwania się sprzętem oraz oprogramowaniem niezbędnym do rozwiązywania problemów związanych z daną specjalnością

- opracowuje sprawozdania z wykonanych ćwiczeń i dokonuje krytycznej analizy wyników

- korzysta z obiektywnych źródeł informacji naukowej

- krytycznie podchodzi do informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu nauk ścisłych

Metody i kryteria oceniania:

Sposób ustalania oceny końcowej: Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Wykład

Egzamin pisemny obejmujący pytania otwarte. Czas trwania 60 minut.

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Laboratorium

2 kolokwia pisemne, czas trwania 30 minut.

4 sprawozdań w semestrze oceniane w ciągu 2 tygodni przez prowadzącego

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pisarska
Prowadzący grup: Joanna Pisarska, Lidia Żur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Wykład omawiający wybrane zagadnienia dotyczące klasycznych oraz zaawansowanych materiałów ceramicznych.

1. Klasyfikacja materiałów ceramicznych oraz znaczenie ceramicznych materiałów technicznych (3h).

2. Budowa amorficznych i krystalicznych materiałów ceramicznych, defekty budowy, wiązania chemiczne oraz właściwości materiałów ceramicznych (5h).

3. Surowce w przemyśle materiałów ceramicznych, metody wzbogacania, przerabiania surowców i przygotowanie mas formierskich, mielenie, przegląd metod badania surowców i mas ceramicznych (5h).

4. Specjalne metody preparatyki i charakterystyka proszków ceramicznych (3h).

5. Wprowadzenie do procesów technologii ceramicznej (5h).

6. Cermetale, kompozyty ceramiczne, bioceramika (2h).

7. Obróbka powierzchni wyrobów ceramicznych (2h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pisarska
Prowadzący grup: Joanna Pisarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Wykład omawiający wybrane zagadnienia dotyczące klasycznych oraz zaawansowanych materiałów ceramicznych.

1. Klasyfikacja materiałów ceramicznych oraz znaczenie ceramicznych materiałów technicznych (3h).

2. Budowa amorficznych i krystalicznych materiałów ceramicznych, defekty budowy, wiązania chemiczne oraz właściwości materiałów ceramicznych (5h).

3. Surowce w przemyśle materiałów ceramicznych, metody wzbogacania, przerabiania surowców i przygotowanie mas formierskich, mielenie, przegląd metod badania surowców i mas ceramicznych (5h).

4. Specjalne metody preparatyki i charakterystyka proszków ceramicznych (3h).

5. Wprowadzenie do procesów technologii ceramicznej (5h).

6. Cermetale, kompozyty ceramiczne, bioceramika (2h).

7. Obróbka powierzchni wyrobów ceramicznych (2h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pisarska
Prowadzący grup: Joanna Pisarska, Barbara Szpikowska-Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Wykład omawiający wybrane zagadnienia dotyczące klasycznych oraz zaawansowanych materiałów ceramicznych.

1. Klasyfikacja materiałów ceramicznych oraz znaczenie ceramicznych materiałów technicznych (3h).

2. Budowa amorficznych i krystalicznych materiałów ceramicznych, defekty budowy, wiązania chemiczne oraz właściwości materiałów ceramicznych (5h).

3. Surowce w przemyśle materiałów ceramicznych, metody wzbogacania, przerabiania surowców i przygotowanie mas formierskich, mielenie, przegląd metod badania surowców i mas ceramicznych (5h).

4. Specjalne metody preparatyki i charakterystyka proszków ceramicznych (3h).

5. Wprowadzenie do procesów technologii ceramicznej (5h).

6. Cermetale, kompozyty ceramiczne, bioceramika (2h).

7. Obróbka powierzchni wyrobów ceramicznych (2h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pisarska
Prowadzący grup: Marta Kuwik, Joanna Pisarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Wykład omawiający wybrane zagadnienia dotyczące klasycznych oraz zaawansowanych materiałów ceramicznych.

1. Klasyfikacja materiałów ceramicznych oraz znaczenie ceramicznych materiałów technicznych (3h).

2. Budowa amorficznych i krystalicznych materiałów ceramicznych, defekty budowy, wiązania chemiczne oraz właściwości materiałów ceramicznych (5h).

3. Surowce w przemyśle materiałów ceramicznych, metody wzbogacania, przerabiania surowców i przygotowanie mas formierskich, mielenie, przegląd metod badania surowców i mas ceramicznych (5h).

4. Specjalne metody preparatyki i charakterystyka proszków ceramicznych (3h).

5. Wprowadzenie do procesów technologii ceramicznej (5h).

6. Cermetale, kompozyty ceramiczne, bioceramika (2h).

7. Obróbka powierzchni wyrobów ceramicznych (2h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pisarska
Prowadzący grup: Joanna Pisarska, Barbara Szpikowska-Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Wykład omawiający wybrane zagadnienia dotyczące klasycznych oraz zaawansowanych materiałów ceramicznych.

1. Klasyfikacja materiałów ceramicznych oraz znaczenie ceramicznych materiałów technicznych (3h).

2. Budowa amorficznych i krystalicznych materiałów ceramicznych, defekty budowy, wiązania chemiczne oraz właściwości materiałów ceramicznych (5h).

3. Surowce w przemyśle materiałów ceramicznych, metody wzbogacania, przerabiania surowców i przygotowanie mas formierskich, mielenie, przegląd metod badania surowców i mas ceramicznych (5h).

4. Specjalne metody preparatyki i charakterystyka proszków ceramicznych (3h).

5. Wprowadzenie do procesów technologii ceramicznej (5h).

6. Cermetale, kompozyty ceramiczne, bioceramika (2h).

7. Obróbka powierzchni wyrobów ceramicznych (2h).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.