Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRZEDMIOT B ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - BIOCHEMIA Z ELEMENTAMI GENETYKI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-BEG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRZEDMIOT B ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - BIOCHEMIA Z ELEMENTAMI GENETYKI
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń, Krystyna Jarzembek
Prowadzący grup: Krystyna Jarzembek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z konwersatoriów (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów (0,5). Ocena z konwersatoriów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z trzech prezentacji, przygotowywanych przez studenta/ grupę studentów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genetycznymi podstawami przemian biochemicznych, związanych z metabolizmem leków w organizmie człowieka. W tym celu na wykładach student zapoznaje się szczegółowo z organizacją genomu człowieka, procesami genetycznymi zdrowych komórek, molekularnymi podstawami procesów nowotworzenia, jak również uzupełnia wiedzę dotyczącą mechanizmów działania enzymów. Poznaje szczegółowo cykl komórkowy, jak również biochemiczne podstawy procesów starzenia się komórek oraz procesu apoptozy. Rozszerza podstawową wiedzę o budowie błony komórkowej, mechanizmach transportu substancji do/z komórki oraz zapoznaje się z molekularnymi podstawami przekazywania sygnałów w komórce oraz . Poznaje teoretyczne podstawy metod służących izolacji enzymów i kwasów nukleinowych. W trakcie konwersatoriów dyskutowane są współczesne problemy biochemii i genetyki w aspekcie mechanizmów działania leków w oparciu o prezentacje, przygotowane przez studentów.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trzech blokach tematycznych. Każdy blok tematyczny obejmuje 10 godzin wykładowych (3 x 3,3h) i dwa konwersatoria (2 x 2,5h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Katarzyna Hupert-Kocurek, Bożena Nowak, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z konwersatoriów (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów (0,5). Ocena z konwersatoriów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z trzech prezentacji/opracowań, przygotowywanych przez studenta/ grupę studentów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genetycznymi podstawami przemian biochemicznych, związanych z metabolizmem leków w organizmie człowieka. W tym celu na wykładach student zapoznaje się szczegółowo z organizacją genomu człowieka, procesami genetycznymi zdrowych komórek, molekularnymi podstawami procesów nowotworzenia, jak również uzupełnia wiedzę dotyczącą mechanizmów działania enzymów. Poznaje szczegółowo cykl komórkowy, jak również biochemiczne podstawy procesów starzenia się komórek oraz procesu apoptozy. Rozszerza podstawową wiedzę o budowie błony komórkowej, mechanizmach transportu substancji do/z komórki oraz zapoznaje się z molekularnymi podstawami przekazywania sygnałów w komórce oraz . Poznaje teoretyczne podstawy metod służących izolacji enzymów i kwasów nukleinowych. W trakcie konwersatoriów dyskutowane są współczesne problemy biochemii i genetyki w aspekcie mechanizmów działania leków w oparciu o prezentacje, przygotowane przez studentów.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trzech blokach tematycznych. Każdy blok tematyczny obejmuje 10 godzin wykładowych (3 x 3,3h) i dwa konwersatoria (2 x 2,5h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Katarzyna Hupert-Kocurek, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z trzech raportów, przygotowywanych przez grupę studentów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genetycznymi podstawami przemian biochemicznych, związanych z metabolizmem leków w organizmie człowieka. W tym celu na wykładach student zapoznaje się szczegółowo z organizacją genomu, procesami genetycznymi zdrowych komórek, takimi jak replikacja, transkrypcja czy translacja, jak również uzupełnia wiedzę dotyczącą mechanizmów działania enzymów. Poznaje podstawy teoretyczne metod laboratoryjnych, służących pozyskiwaniu i analizie kwasów nukleinowych. Rozszerza podstawową wiedzę o budowie błony komórkowej, mechanizmach transportu substancji do/z komórki oraz zapoznaje się z molekularnymi podstawami przekazywania sygnałów w komórce.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń, Bożena Nowak
Prowadzący grup: Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Daniel Wasilkowski, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z trzech raportów, przygotowywanych przez grupę studentów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genetycznymi podstawami przemian biochemicznych, związanych z metabolizmem leków w organizmie człowieka. W tym celu na wykładach student zapoznaje się szczegółowo z organizacją genomu, procesami genetycznymi zdrowych komórek, takimi jak replikacja, transkrypcja czy translacja, jak również uzupełnia wiedzę dotyczącą mechanizmów działania enzymów. Poznaje podstawy teoretyczne metod laboratoryjnych, służących pozyskiwaniu i analizie kwasów nukleinowych. Rozszerza podstawową wiedzę o budowie błony komórkowej, mechanizmach transportu substancji do/z komórki oraz zapoznaje się z molekularnymi podstawami przekazywania sygnałów w komórce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.