Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRZEDMIOT A ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - CHEMIA MEDYCZNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-L-051
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRZEDMIOT A ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - CHEMIA MEDYCZNA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wariant modułu: Chemia medyczna

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: Przedmiotów związanych ze specjalnością

Zajęcia: wykład, laboratorium

Pełny opis:

Wykład:

1. Chemia Leków podstawowe definicje, projektowanie nowych leków. Nazewnictwo leków (2 godz.)

2. Farmakologia i farmakodynamika, procesy ADME (2 godz.)

3. Biotransformacja i metabolizm (2 godz.)

4. Docelowe obiekty działania leków

5. Receptory (2 godz.)

6. Enzymy(2 godz.)

7. Białka transportujące(2 godz.)

8. Kwasy nukleinowe i inne(2 godz.)

Wybrane grupy leków

9. Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (2 godz.)

10. Leki psychotropowe (2 godz.)

11. Leki układu adrenergicznego i cholinergicznego(2 godz.)

12. Leki przeciwhistaminowe(2 godz.)

13. Leki hipotensyjne i działające na układ krwionośny.(2 godz.)

14. Leki przeciwnowotworowe(2 godz.)

15. Antybiotyki i chemoterapeutyki, leki przeciwpasożytnicze (4 godz.)

Laboratorium:

1. Synteza wybranych leków (5 godz.)

2. Analiza substancji leczniczych (5 godz.)

3. Badanie parametrów farmakokinetycznych wybranych substancji leczniczych (5 godz.)

Literatura:

1. Chemia leków pod redakcja A. Zejca, M Gorczycy

wyd lekarskie PZWL

2. Chemia Leków krótkie wykłady, G. Patrick

Wyd Naukowe PWN

3. Chemia organiczna w projektowaniu leków R.B. Silwerman

Wyd Naukowo Techniczne WNT

Efekty uczenia się:

posiada wiedzę potrzebną do rozwiązywania problemów w zakresie wybranej specjalności

potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

posiada umiejętność posługiwania się sprzętem oraz oprogramowaniem niezbędnym do rozwiązywania problemów związanych z daną specjalnością

opracowuje sprawozdania z wykonanych ćwiczeń i dokonuje krytycznej analizy wyników

korzysta z obiektywnych źródeł informacji naukowej

krytycznie podchodzi do informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu nauk ścisłych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdanie pisemne sporządzone według ustaleń z prowadzącym

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)