Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA A - CHEMIA SĄDOWA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-S-PMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA MAGISTERSKA A - CHEMIA SĄDOWA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość praw i pojęć z zakresu chemii analitycznej, toksykologii i fizykochemii kryminalistycznej

Skrócony opis:

Zakład Chemii Fizycznej:

Tematyka zajęć w ramach pracowni magisterskiej jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac magisterskich. Obejmuje właściwości termodynamiczne, akustyczne, powierzchniowe i dielektryczne układów ciekłych.

Pełny opis:

Tematyka prac magisterskich obejmuje zagadnienia na ogół związane z zastosowaniem:

a) metod analizy instrumentalnej w analizie różnego rodzaju próbek będących przedmiotem badań w laboratoriach kryminalistycznych lub laboratoriach analizujących autentyczność różnego rodzaju produktów,

b) metod chemometrycznych i statystycznych do interpretacji dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Badania do prac magisterskich wykonywane są nie tylko w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ale również w laboratoriach Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz firmy ToxLab.

Literatura:

1. H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, WNT, Warszawa, 1995.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

Zakres pozostałej obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii

Zakład Chemii Fizycznej:

W czasie trwania prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej opiekun naukowy sprawdza pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu badań. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników. Potrafi prawidłowo korzystać z aparatury badawczej. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena dobra - student planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury badawczej. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo. Świadomie unikając błędów w pracy laboratoryjnej konsultuje się z prowadzącym.

Ocena dostateczna - student wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej po konsultacjach z prowadzącym. Rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zazwyczaj prawidłowo planuje

i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

-----

Ocenianie ciągłe

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie,

Ocena dobra plus – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadząca do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi

Ocena dostateczna - opisanie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie

Pisemne opracowanie

Ocena bardzo dobra – sprawozdanie napisane idealnie zarówno językowo jak i merytorycznie, w tym wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia

Ocena dobra plus – sprawozdanie napisane bardzo dobrze (z niewielką liczbą błędów) zarówno językowo jak i merytorycznie, w tym wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia

Ocena dobra - sprawozdanie napisane dobrze (z niewielką liczbą błędów) zarówno językowo jak i merytorycznie, w tym zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi

Ocena dostateczna plus - sprawozdanie napisane dobrze zarówno językowo jak i merytorycznie, w tym zrozumienie omawianego tematu ale niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej, jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, częściowo udana argumentacja,

Ocena dostateczna - opisanie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, odpowiedzi częściowo nie na temat

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Daszykowski
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Michał Daszykowski, Marzena Dzida, Monika Geppert-Rybczyńska, Teresa Kowalska, Barbara Machura, Danuta Pentak, Katarzyna Pytlakowska, Ewa Schab-Balcerzak, Rafał Sitko, Ivana Stanimirova-Daszykowska, Grzegorz Zadora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Daszykowski
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Michał Daszykowski, Marzena Dzida, Barbara Feist, Monika Geppert-Rybczyńska, Stella Hensel-Bielówka, Izabela Jendrzejewska, Magdalena Knaś, Teresa Kowalska, Barbara Machura, Jacek Nycz, Danuta Pentak, Katarzyna Pytlakowska, Mieczysław Sajewicz, Ewa Schab-Balcerzak, Ivana Stanimirova-Daszykowska, Grzegorz Zadora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zadora
Prowadzący grup: Zuzanna Brożek-Mucha, Joanna Gieroń, Izabela Jendrzejewska, Agnieszka Martyna, Beata Trzcińska, Grzegorz Zadora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

W czasie trwania prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej opiekun naukowy sprawdza pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Pełny opis:

Tematyka zajęć w ramach pracowni magisterskiej jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac magisterskich.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zadora
Prowadzący grup: Piotr Adamowicz, Rafał Borusiewicz, Michał Daszykowski, Izabela Jendrzejewska, Joanna Orzeł, Mieczysław Sajewicz, Bogdan Tokarczyk, Beata Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zadora
Prowadzący grup: Piotr Adamowicz, Marzena Dzida, Barbara Hachuła, Izabela Jendrzejewska, Maciej Kapkowski, Katarzyna Malarz, Anna Maroń, Aleksandra Michalska, Robert Musioł, Mieczysław Sajewicz, Grzegorz Zadora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.