Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA B - CHEMIA SĄDOWA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-S-PMB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA MAGISTERSKA B - CHEMIA SĄDOWA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość praw i pojęć z zakresu chemii analitycznej, toksykologii i fizykochemii kryminalistycznej

Skrócony opis:

Tematyka zajęć w ramach pracowni magisterskiej jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac magisterskich.

Pełny opis:

Tematyka prac magisterskich obejmuje zagadnienia na ogół związane z zastosowaniem:

a) metod analizy instrumentalnej w analizie różnego rodzaju próbek będących przedmiotem badań w laboratoriach kryminalistycznych lub laboratoriach analizujących autentyczność różnego rodzaju produktów,

b) metod chemometrycznych i statystycznych do interpretacji dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Badania do prac magisterskich wykonywane są nie tylko w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ale również w laboratoriach Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz firmy ToxLab.

Literatura:

Literatura związana z tematem pracy magisterskiej ustalana jest przez promotora ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie,

Ocena dobra plus – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), poprawne merytorycznie odpowiedzi

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadząca do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi

Ocena dostateczna - opisanie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie

Pisemne opracowanie

Ocena bardzo dobra – sprawozdanie napisane idealnie zarówno językowo jak i merytorycznie, w tym wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia

Ocena dobra plus – sprawozdanie napisane bardzo dobrze (z niewielką liczbą błędów) zarówno językowo jak i merytorycznie, w tym wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia

Ocena dobra - sprawozdanie napisane dobrze (z niewielką liczbą błędów) zarówno językowo jak i merytorycznie, w tym zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi

Ocena dostateczna plus - sprawozdanie napisane dobrze zarówno językowo jak i merytorycznie, w tym zrozumienie omawianego tematu ale niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej, jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, częściowo udana argumentacja,

Ocena dostateczna - opisanie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, odpowiedzi częściowo nie na temat

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.