Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MPS A - CHEMIA SĄDOWA - POLIMERY, SZKŁO, CERAMIKA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-S-PSC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MPS A - CHEMIA SĄDOWA - POLIMERY, SZKŁO, CERAMIKA
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wykład zatytułowany „Polimery, szkło i ceramika” składa się z trzech części, z których każda omawia inny rodzaj materiału. Pierwsza część poświęcona jest ceramice oraz jej budowie, właściwościach i odmianach . Druga część wykładu poświęcona jest szkłu. Student poznaje budowę szkła oraz jego rodzaje, takiejak szkło bezpieczne, szkło klejone, hartowane i półhartowane, szkło zespolone, szkło ognioochronne, szkło z powłokami, szkło metaliczne. Trzecia część wykładu poświęcona jest polimerom i tworzywom sztucznym. Student zapoznaje się z makrocząsteczkami, ich budową i wybranymi właściwościami. Następnie omawiane jest zastosowanie polimerów w kryminalistyce, np. w detekcji materiałów wybuchowych czy w detekcji śladów linii papilarnych.

Pełny opis:

Wykład zatytułowany „Polimery, szkło i ceramika” składa się z trzech części, z których każda omawia inny rodzaj materiału. Pierwsza część poświęcona jest ceramice. Omawiane są budowa i właściwości ceramiki, podział ceramiki ze względu na rodzaj wiązania chemicznego występującego w tym materiale oraz funkcjonalne materiały ceramiczne i metaliczno-ceramiczne. W dalszej części student poznaje materiały ceramiczne piezoelektryczne, piroelektryczne, cermetale oraz ceramiki mające zastosowane w mikrofluidyce. Druga część wykładu poświęcona jest szkłu. Student ma możliwość zapoznać się z budową szkła oraz jego rodzajami, takimi jak szkło bezpieczne, szkło klejone, hartowane i półhartowane, szkło zespolone, szkło ognioochronne, szkło z powłokami, szkło metaliczne. Omawiane są również metody badań szkła ochronnego.

Trzecia część wykładu poświęcona jest polimerom i tworzywom sztucznym. Student zapoznaje się z makrocząsteczkami, ich budową i wybranymi właściwościami. Następnie omawiane jest zastosowanie polimerów w kryminalistyce:

- polimery jako przedmiot badań kryminalistycznych - badanie śladów lakierów karoserii samochodowych (lakiery akrylowe, akrylowo-styrenowe, alkilowe, epoksydowe),

- polimery w detekcji materiałów wybuchowych

- polimery w detekcji śladów linii papilarnych.

Literatura:

1. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch „Chemia ciała stałego”, Warszawa, PWN, 1975.

2. H. Schmalzried „Reakcje w fazie stałej”, Warszawa, PWN, 1978.

3. S. Szarras „Chemia ciała stałego”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,

Warszawa, 1974.

4. N.B. Hannay „Chemia ciała stałego”, Warszawa, PWN, 1972.

5. L.V. Azaroff „Struktura i własności ciał stałych”, Warszawa, PWN, 1964.

6. G.H. Wannier „Podstawy teorii ciała stałego”, Warszawa, PWN, 1962.

7. L.H. Van Vlack „Fizykochemiczne podstawy nauki o materiałach”, Warszawa,

PWN, 1964.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i konwersatorium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)