Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PODSTAWY INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-TCH-S1-027 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw chemicznych i fizycznych.

Skrócony opis:

Przedmiot: PODSTAWY INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Specjalność: Zielona chemia i czyste technologie,Technologia nieorganiczna i organiczna

Studia: I stopnia, stacjonarne inżynierskie

Zajęcia: wykład i laboratorium

Pełny opis:

Moduł Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej ma za zadanie zapoznać studentów z operacjami mechanicznymi (przepływem płynów, mieszaniem, opadaniem cząstek ciał stałych w płynach, filtracją); operacjami cieplnymi (transportem ciepła przez przewodzenie, konwekcję, wnikanie i przenikanie; zatężaniem roztworów w aparatach wyparnych); operacjami dyfuzyjnymi (destylacją i rektyfikacją, ekstrakcją, suszeniem, absorpcją, prawami dyfuzyjnego ruchu masy), skalą operacji (kilogramową i wielko tonażową) oraz z podstawowymi obliczeniami stosowanymi w projektowaniu aparatów przemysłu chemicznego.

Literatura:

1. Serwiński M.; Zasady inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1976

2. Koch R., Noworyta A.; Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1992.

3. Hobler T. ; Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa,1976.

4. Hobler T.; Ruch ciepła i wymienniki, WNT, Warszawa, 1986

5. Materiały pomocnicze do ćwiczeń i projektów z inżynierii chemicznej. Praca zbiorowa pod redakcją J. Bandrowskiego i M. Palicy; WPŚl, Gliwice, 2005.

6. Palica M., Gierczycki A., Lemanowicz M. Operacje inżynierii chemicznej. Część 1. Operacje dynamiczne i cieplne. Przykłady obliczeniowe. Gliwice 2013

7. Palica M., Gierczycki A., Lemanowicz M. Operacje inżynierii chemicznej. Część 2. Operacje dyfuzyjne. Przykłady obliczeniowe. Gliwice 2013

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest jako średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów pisemnych z laboratorium i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrasik
Prowadzący grup: Ewa Pietrasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest jako średnia arytmetyczna z kolokwium i egzaminu


Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrasik
Prowadzący grup: Ewa Pietrasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest jako średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów pisemnych z laboratorium i egzaminu.


Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrasik
Prowadzący grup: Ewa Pietrasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest jako średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów pisemnych z laboratorium i egzaminu.


Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrasik
Prowadzący grup: Roksana Bernat, Ewa Pietrasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest jako średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów pisemnych z laboratorium i egzaminu.


Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrasik
Prowadzący grup: Ewa Pietrasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest jako średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów pisemnych z laboratorium i egzaminu.


Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrasik
Prowadzący grup: Ewa Pietrasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest jako średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów pisemnych z laboratorium i egzaminu.


Uwagi:

Zajęcia prowadzone on- line za pośrednictwem platformy TEAMS

Materiały dotyczące zajęć zamieszczane są na platformie moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.