Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKTAMI CHEMICZNYMI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-TCH-S1-033 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKTAMI CHEMICZNYMI
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Moduł Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi ma na celu zapoznanie studenta z modelami systemów zarządzania jakością, regulacjami prawnymi w zakresie zarządzania produktami chemicznymi, programami zarządzania jakością w przemyśle oraz zasadami bezpieczeństwa w zakresie magazynowania chemikaliów. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad zarządzania produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości oraz bezpiecznego stosowania, i magazynowania chemikaliów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

Pełny opis:

Zakres realizowanych zagadnień

1. Wstęp do zarządzania jakością.

2. TQM (Total Quality Managment) – koncepcja jakości totalnej.

3. KAIZEN

4. ISO 9000

5. QFD – projektowanie sterowane przez klienta

6. SPC - statystyczne sterowanie procesami

7. REACH

8. CLP

Literatura:

1. „Nowoczesne Koncepcje zarządzania jakością” – Robert Karaszewski – Toruń 2009

2. „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” Sławomir Nowak – Helion 2006

3. „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” Adam Hamrol, Władysław Mantura – PWN Warszawa 2005.

4. „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie – rozporządzenie REACH” – praca zbiorowa pod redakcją Adama Tabora

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)

6. Materiały: http://www.iso.org/iso/home

7. Materiały Krajowego Centrum Informacyjnego Reach; http://reach.gov.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny uwzględniający pytania otwarte weryfikujące wiedzę w oparciu o treść wykładów oraz literaturę wskazaną w sylabusie. Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Czas trwania 60 minut

Praktyki zawodowe:

Dla przedmiotu brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Michalik
Prowadzący grup: Sławomir Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemne zaliczenie obejmujące sprawdzian wiadomości zdobyte przez studenta w ramach realizacji przedmiotu oraz ocena prezentacji.

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0


Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi ma na celu zapoznanie studenta z modelami systemów zarządzania jakością, regulacjami prawnymi w zakresie zarządzania produktami chemicznymi, programami zarządzania jakością w przemyśle oraz zasadami bezpieczeństwa w zakresie magazynowania chemikaliów. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad zarządzania produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości oraz bezpiecznego stosowania, i magazynowania chemikaliów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Michalik
Prowadzący grup: Marta Kuwik, Sławomir Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemne zaliczenie obejmujące sprawdzian wiadomości zdobyte przez studenta w ramach realizacji przedmiotu oraz ocena prezentacji.

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0


Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi ma na celu zapoznanie studenta z modelami systemów zarządzania jakością, regulacjami prawnymi w zakresie zarządzania produktami chemicznymi, programami zarządzania jakością w przemyśle oraz zasadami bezpieczeństwa w zakresie magazynowania chemikaliów. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad zarządzania produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości oraz bezpiecznego stosowania, i magazynowania chemikaliów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

Uwagi:

Cześć zajęć REACH i CLP prowadzi dr Marta Sołtys

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Michalik
Prowadzący grup: Marta Kuwik, Sławomir Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemne zaliczenie obejmujące sprawdzian wiadomości zdobyte przez studenta w ramach realizacji przedmiotu oraz ocena prezentacji.

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0


Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi ma na celu zapoznanie studenta z modelami systemów zarządzania jakością, regulacjami prawnymi w zakresie zarządzania produktami chemicznymi, programami zarządzania jakością w przemyśle oraz zasadami bezpieczeństwa w zakresie magazynowania chemikaliów. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad zarządzania produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości oraz bezpiecznego stosowania, i magazynowania chemikaliów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

Uwagi:

Cześć zajęć REACH i CLP prowadzi dr Marta Sołtys

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Michalik
Prowadzący grup: Marta Kuwik, Sławomir Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemne zaliczenie obejmujące sprawdzian wiadomości zdobyte przez studenta w ramach realizacji przedmiotu oraz ocena prezentacji.

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0


Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi ma na celu zapoznanie studenta z modelami systemów zarządzania jakością, regulacjami prawnymi w zakresie zarządzania produktami chemicznymi, programami zarządzania jakością w przemyśle oraz zasadami bezpieczeństwa w zakresie magazynowania chemikaliów. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad zarządzania produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości oraz bezpiecznego stosowania, i magazynowania chemikaliów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

Uwagi:

Cześć zajęć REACH i CLP prowadzi dr Marta Kuwik

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Michalik
Prowadzący grup: Marta Kuwik, Natalia Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemne zaliczenie obejmujące sprawdzian wiadomości zdobyte przez studenta w ramach realizacji przedmiotu oraz ocena prezentacji.

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0


Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi ma na celu zapoznanie studenta z modelami systemów zarządzania jakością, regulacjami prawnymi w zakresie zarządzania produktami chemicznymi, programami zarządzania jakością w przemyśle oraz zasadami bezpieczeństwa w zakresie magazynowania chemikaliów. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad zarządzania produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości oraz bezpiecznego stosowania, i magazynowania chemikaliów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

Uwagi:

Cześć zajęć REACH i CLP prowadzi dr Marta Kuwik

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Michalik
Prowadzący grup: Marta Kuwik, Sławomir Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemne zaliczenie obejmujące sprawdzian wiadomości zdobyte przez studenta w ramach realizacji przedmiotu oraz ocena prezentacji.

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0


Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi ma na celu zapoznanie studenta z modelami systemów zarządzania jakością, regulacjami prawnymi w zakresie zarządzania produktami chemicznymi, programami zarządzania jakością w przemyśle oraz zasadami bezpieczeństwa w zakresie magazynowania chemikaliów. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad zarządzania produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości oraz bezpiecznego stosowania, i magazynowania chemikaliów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

Uwagi:

Cześć zajęć REACH i CLP prowadzi dr Marta Kuwik

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.