Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRZEDMIOT OBIERALNY B - BIOMATERIAŁY I BIOTECHNOLOGIA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-TCH-S1-065
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRZEDMIOT OBIERALNY B - BIOMATERIAŁY I BIOTECHNOLOGIA
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykład zorientowany na przyswojenie i pogłębienie podstawowej wiedzy dotyczącej biotechnologii oraz biomateriałów dla studnentów kierunków technicznych. W trakcie zajęć rozszeżane są informacje z zakresu biologii, chemii organicznej oraz genetyki. Dla pełnego przyswojenia pożądana jest również praca własna studenta w oparciu o podaną literaturę w wymiarze nie mniejszym niż liczba godzin wykładu. W ramach treści zajęć omówione zostaną między innymi podstawowe techniki biotechnologii wykorzystywane w przemyśle, organizmy oraz metody ich wykorzystania i modyfikacji. Położony zostanie nacisk również na organizmy modyfikowane genetycznie w kontekscie ich znaczenia oraz ryzyka a także akceptacji społecznej. Omówione zostaną podstawowe założenia biofarmacji i korzyści z niej płynące. Studenci poznają również podstawowe biomateriały, metody ich wytwarzania i zastosowanie.

Literatura:

[1] J. Marciniak Biomateriały , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

[2] H. Kuś, Biomateriały; Problemy biocybernetyki I inzynierii biomedycznej, p red M. Nałęcz. 1990.

[3] C. Ratlege, B. Kristiansen, Podstawy biotechnologii, PWN, Warszawa 2013

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium sprawdzające ustne z treści przekazywanych podczas wykładów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)