Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MODUŁ WYKŁADÓW SPECJALIZACYJNYCH C - KATALITYCZNE PROCESY HETEROGENICZNE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-TCH-S1-KPH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MODUŁ WYKŁADÓW SPECJALIZACYJNYCH C - KATALITYCZNE PROCESY HETEROGENICZNE
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Na wykładzie omawiane są podstawy zjawiska adsorpcji, katalizy i budowa katalizatorów heterogenicznych. Prezentowane są również wybrane procesy z użyciem katalizatorów heterogenicznych oraz zastosowania cieczy jonowych w katalizie.

Literatura:

1. G. C. Bond, Kataliza heterogeniczna. Podstawy i zastosowania, PWN, Warszawa, 1979;

2. B. Grzybowska-Świerkosz, Elementy katalizy heterogenicznej, PWN Warszawa 1993;

3. M. Ziółek, I. Nowak, Kataliza heterogeniczna – wybrane zagadnienia”, WN Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań 1999.

4. J. Barcicki, Podstawy katalizy heterogenicznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.

5. E. T. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, WNT Warszawa 1998.

6. J. Ościk, Adsorpcja, PWN Warszawa 1983.

7. F. Pruchnik, Kataliza homogeniczna, PWN Warszawa 1993.

8. Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego. Student otrzymuje zestaw pytań/zadań do opisania/rozwiązania w trakcie 120 minut. W zestawie znajdują się zarówno równania definicyjne dotyczące podstawowych pojęć, pytania problemowe oraz zadania obliczeniowe. Na egzaminie obowiązują treści ujęte w opisie zajęć dydaktycznych i pracy studenta, przekazane na wykładzie oraz zawarte w literaturze obowiązkowej.

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 66% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

67 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 83% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

84 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bartczak, Monika Geppert-Rybczyńska
Prowadzący grup: Piotr Bartczak, Monika Geppert-Rybczyńska, Mateusz Penkala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena z egzaminu końcowego

Pełny opis:

Heterogeniczne procesy katalityczne w syntezie oraz w technologii organicznej

i nieorganicznej: układy gaz-ciało stałe, ciecz ciało stałe, ciecz-ciało stałe, ciecz-ciecz, układy wieloskładnikowe. Modelowanie procesów kontaktowych

w ziarnie katalizatora, projektowanie morfologii powierzchni katalizatora. Reaktory kontaktowe. Materiały o rozwiniętej powierzchni, materiały mezoporowate, ciecze jonowe, klastery metali, enzymy, immobilizowane enzymy. Zjawiska powierzchniowe. Procesy sorpcji na granicach faz. Reakcje chemiczne zachodzące na powierzchni. Reakcje ciało stałe-gaz. Katalizatory immoblizowane: na powierzchni nośników stałych, w cieczach jonowych. Zjawisko adsorpcji. Różne przypadki granicy faz, na których zachodzi zjawisko adsorpcji. Podstawowe pojęcia adsorpcji. Rodzaje adsorpcji. Cechy adsorpcji fizycznej, cechy adsorpcji chemicznej. Przejście od adsorpcji fizycznej do chemicznej (izobara adsorpcji w szerokim zakresie temperatur). Adsorpcja a kataliza. Zależność między adsorpcja a katalizą. Etapy heterogenicznego procesu katalitycznego Przemysłowe procesy katalityczne heterogeniczne. Kataliza Phase Transfer. Selektywność procesów kontaktowych. Projektowanie katalizatorów kontaktowych. Regeneracja katalizatorów. Nanokatalizatory. Biokataliza, wykorzystanie enzymów w katalizie, bioreaktory i bioprocesy. Ciecze jonowe w katalizie.

Uwagi:

Na egzaminie obowiązują treści ujęte w opisie zajęć dydaktycznych i pracy studenta, przekazane na wykładzie oraz zawarte w literaturze obowiązkowej.

Egzamin pisemny. Student otrzymuje zestaw pytań/zadań do opisania/rozwiązania w trakcie 120 minut. W zestawie znajdują się zarówno równania definicyjne dotyczące podstawowych pojęć, pytania problemowe oraz zadania obliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bartczak, Monika Geppert-Rybczyńska, Mateusz Penkala
Prowadzący grup: Piotr Bartczak, Monika Geppert-Rybczyńska, Mateusz Penkala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena z egzaminu końcowego

Pełny opis:

Heterogeniczne procesy katalityczne w syntezie oraz w technologii organicznej

i nieorganicznej: układy gaz-ciało stałe, ciecz ciało stałe, ciecz-ciało stałe, ciecz-ciecz, układy wieloskładnikowe. Modelowanie procesów kontaktowych

w ziarnie katalizatora, projektowanie morfologii powierzchni katalizatora. Reaktory kontaktowe. Materiały o rozwiniętej powierzchni, materiały mezoporowate, ciecze jonowe, klastery metali, enzymy, immobilizowane enzymy. Zjawiska powierzchniowe. Procesy sorpcji na granicach faz. Reakcje chemiczne zachodzące na powierzchni. Reakcje ciało stałe-gaz. Katalizatory immoblizowane: na powierzchni nośników stałych, w cieczach jonowych. Zjawisko adsorpcji. Różne przypadki granicy faz, na których zachodzi zjawisko adsorpcji. Podstawowe pojęcia adsorpcji. Rodzaje adsorpcji. Cechy adsorpcji fizycznej, cechy adsorpcji chemicznej. Przejście od adsorpcji fizycznej do chemicznej (izobara adsorpcji w szerokim zakresie temperatur). Adsorpcja a kataliza. Zależność między adsorpcja a katalizą. Etapy heterogenicznego procesu katalitycznego Przemysłowe procesy katalityczne heterogeniczne. Kataliza Phase Transfer. Selektywność procesów kontaktowych. Projektowanie katalizatorów kontaktowych. Regeneracja katalizatorów. Nanokatalizatory. Biokataliza, wykorzystanie enzymów w katalizie, bioreaktory i bioprocesy. Ciecze jonowe w katalizie.

Uwagi:

Na egzaminie obowiązują treści ujęte w opisie zajęć dydaktycznych i pracy studenta, przekazane na wykładzie oraz zawarte w literaturze obowiązkowej.

Egzamin pisemny. Student otrzymuje zestaw pytań/zadań do opisania/rozwiązania w trakcie 120 minut. W zestawie znajdują się zarówno równania definicyjne dotyczące podstawowych pojęć, pytania problemowe oraz zadania obliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bartczak, Monika Geppert-Rybczyńska, Mateusz Penkala
Prowadzący grup: Piotr Bartczak, Monika Geppert-Rybczyńska, Mateusz Penkala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena z egzaminu końcowego (egzamin pisemny)


Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 66% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

67 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 83% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

84 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Pełny opis:

Heterogeniczne procesy katalityczne w syntezie oraz w technologii organicznej

i nieorganicznej: układy gaz-ciało stałe, ciecz ciało stałe, ciecz-ciało stałe, ciecz-ciecz, układy wieloskładnikowe. Modelowanie procesów kontaktowych

w ziarnie katalizatora, projektowanie morfologii powierzchni katalizatora. Reaktory kontaktowe. Materiały o rozwiniętej powierzchni, materiały mezoporowate, ciecze jonowe, klastery metali, enzymy, immobilizowane enzymy. Zjawiska powierzchniowe. Procesy sorpcji na granicach faz. Reakcje chemiczne zachodzące na powierzchni. Reakcje ciało stałe-gaz. Katalizatory immoblizowane: na powierzchni nośników stałych, w cieczach jonowych. Zjawisko adsorpcji. Różne przypadki granicy faz, na których zachodzi zjawisko adsorpcji. Podstawowe pojęcia adsorpcji. Rodzaje adsorpcji. Cechy adsorpcji fizycznej, cechy adsorpcji chemicznej. Przejście od adsorpcji fizycznej do chemicznej (izobara adsorpcji w szerokim zakresie temperatur). Adsorpcja a kataliza. Zależność między adsorpcja a katalizą. Etapy heterogenicznego procesu katalitycznego Przemysłowe procesy katalityczne heterogeniczne. Kataliza Phase Transfer. Selektywność procesów kontaktowych. Projektowanie katalizatorów kontaktowych. Regeneracja katalizatorów. Nanokatalizatory. Biokataliza, wykorzystanie enzymów w katalizie, bioreaktory i bioprocesy. Ciecze jonowe w katalizie.

Uwagi:

Na egzaminie obowiązują treści ujęte w opisie zajęć dydaktycznych i pracy studenta, przekazane na wykładzie oraz zawarte w literaturze obowiązkowej.

Egzamin pisemny. Student otrzymuje zestaw pytań/zadań do opisania/rozwiązania w trakcie 120 minut. W zestawie znajdują się zarówno równania definicyjne dotyczące podstawowych pojęć, pytania problemowe oraz zadania obliczeniowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)