Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310D-CH-S3-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DOKTORANCKIE
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Kierunek: CHEMIA

Studia III stopnia, stacjonarne doktoranckie

Zajęcia: seminarium

Zajęcia obowiązkowe

Doktoranta obowiązują treści związane w wybraną dyscypliną chemiczną oraz wykonywaną pracą doktorską.

Pełny opis:

Formułowanie celów badawczych oraz opisywanie zagadnień badawczych będących przedmiotem pracy doktorskiej. Opracowanie, analiza oraz prezentacja ustna uzyskanych wyników. Przegląd literatury. Przygotowanie publikacji naukowych. Przygotowanie konspektu i pisanie pracy doktorskiej. Prowadzenie dyskusji naukowych. Tworzenie prezentacji multimedialnych na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej.

Literatura:

Indywidualna dla każdego doktoranta.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• ma zaawansowaną i szczegółową wiedzę o kierunkach rozwojowych i najnowszych światowych osiągnięciach w zakresie wybranej dyscypliny chemicznej;

• zna warsztat metodologiczny wybranej dyscypliny chemicznej pozwalający na samodzielne planowanie i rozwiązywanie problemów badawczych.

Umiejętności:

• potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy i uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, zaproponować i wykonać badania zmierzające do jego rozwiązania;

• potrafi w sposób krytyczny odnieść własne wyniki badań do wyników innych grup badawczych w świecie, ocenić ich znaczenie i jakość, wskazać drogi optymalizacji programu badawczego;

• Wykazuje umiejętność samodzielnego przedstawienia wyników badań w formie publikacji w specjalistycznym czasopiśmie naukowym, prowadzenia korespondencji z edytorem czasopisma i ustosunkowania się do uwag recenzentów;

• potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny oraz wyciągać wnioski i formułować opinie;

• posiada umiejętność asocjacji wiedzy z różnych dziedzin chemicznych oraz jej zastosowania w działalności badawczej.

• potrafi przekazywać wiedzę w sposób komunikatywny;

• potrafi ocenić możliwość wykorzystania nowych osiągnięć techniki i technologii w reprezentowanej dziedzinie chemicznej.

Kompetencje społeczne:

• jest w stanie odpowiedzialnie, rzetelnie projektować i wykonywać zadania badawcze oraz upowszechniać wyniki badań naukowych;

• potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny w poszukiwaniu nowych rozwiązań badawczych, aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej;

• rozumie wpływ współczesnych teorii naukowych na poziom nowoczesnych technologii.

• ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Ocena bardzo dobra - doktorant samodzielnie rozwiązuje problemy naukowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach, formułuje poprawne merytorycznie odpowiedzi, posługując się poprawną terminologią, tworzy poprawne prezentacje multimedialne na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej, zapoznany jest z aktualną literaturą wybranej dyscypliny chemicznej, potrafi przedstawić wyniki badań w formie publikacji, posiada umiejętność asocjacji wiedzy z różnych dziedzin chemicznych, potrafi przekazywać wiedzę w sposób komunikatywny.

Ocena dobra - doktorant z niewielką pomocą prowadzącego rozwiązuje problemy naukowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach, formułuje poprawne merytorycznie odpowiedzi, posługując się poprawną terminologią, tworzy poprawne prezentacje multimedialne na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej, zapoznany jest z aktualną literaturą wybranej dyscypliny chemicznej, potrafi przedstawić wyniki badań w formie publikacji, posiada umiejętność asocjacji wiedzy z różnych dziedzin chemicznych, potrafi przekazywać wiedzę w sposób komunikatywny, popełnia nieliczne błędy.

Ocena dostateczna - doktorant z pomocą prowadzącego rozwiązuje problemy naukowe, biernie uczestniczy w zajęciach, formułuje częściowo poprawne merytorycznie odpowiedzi, posługując się poprawną terminologią, z pomocą prowadzącego tworzy poprawne prezentacje multimedialne na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej, ma pewne braki w znajomości aktualnej literatury wybranej dyscypliny chemicznej, ma trudności w wykorzystaniu wiedzy z innych dziedzin chemicznych.

Ocena niedostateczna - doktorant nie rozumie pytań, nie podejmuje dyskusji, odpowiada nie na temat; nie potrafi przygotować prezentacji multimedialnej na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej, nie zna aktualnej literatury związanej z wykonywaną pracą doktorską, nie potrafi wykorzystać wiedzy z innych dziedzin chemicznych.

Zajęcia w cyklu "rozliczenie roczne 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malicka
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Ewa Malicka, Monika Musiał, Joanna Pisarska, Jarosław Polański, Ewa Schab-Balcerzak, Grzegorz Zadora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rozliczenie roczne 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malicka
Prowadzący grup: Mirosław Chorążewski, Michał Daszykowski, Maria Jaworska, Izabela Jendrzejewska, Robert Musioł, Wojciech Pisarski, Rafał Podeszwa, Jarosław Polański, Ewa Schab-Balcerzak, Rafał Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Krompiec, Mieczysław Sajewicz
Prowadzący grup: Stanisław Krompiec, Piotr Kuś, Jan Małecki, Monika Musiał, Robert Musioł, Jacek Nycz, Wojciech Pisarski, Mieczysław Sajewicz, Ewa Schab-Balcerzak, Ivana Stanimirova-Daszykowska, Beata Walczak, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Krompiec, Mieczysław Sajewicz
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Mirosław Chorążewski, Violetta Kozik, Stanisław Krompiec, Barbara Machura, Robert Musioł, Jacek Nycz, Ewa Schab-Balcerzak, Rafał Sitko, Beata Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.