Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mineralogia środowiskowa / Environmental Mineralogy and Geochemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-GE-GM-S2-GL2-411 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mineralogia środowiskowa / Environmental Mineralogy and Geochemistry
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 1 sem. geologii - geochemia i minerologia /stacjonarne II stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawy z zakresu mineralogii, znajomość podstawowych zagadnień z geochemii i geologii środowiska oraz ochrony i kształtowania środowiska

Skrócony opis:

Moduł Mineralogia Środowiskowa gleby, aerozole atmosferyczne. Mineralogiczne aspekty składowania odpadów niebezpiecznych i jądrowych. Mineralogia odpadów kopalnianych, energetycznych i budowlanych (azbest) oraz strategie ich remediacji. Uwalnianie i wyłapywanie pierwiastków przez minerały w kontekście migracji zanieczyszczeń naturalnych i antropogennych. Metody analityczne, eksperymentalne i obliczeniowe w mineralogii środowiska. Biomineralogia i wpływ minerałów na zdrowie ludzi

Pełny opis:

1. Geneza, mineralogia i wykorzystanie popiołów i żużli z energetyki.

2. Geneza, mineralogia i wykorzystanie odpadów powęglowych.

3. Geneza, mineralogia i rozprzestrzenianie pyłów atmosferycznych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Mineralogia pyłów w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

4. Minerały w organizmie człowieka.

5. Nanominerały w środowisku: geneza, własności i znaczenie. Fulereny i nanorurki.

6. Wpływ zanieczyszczeń na skały.

7. Zastosowanie minerałów w ochronie środowiska.

Literatura:

 Vaughan D.J., Wogelius R.A. (red.), 2000. Environmental Mineralogy. Eotvos Univ. Press. Budapest.

 Sellinus O., Alloway B., Centeno J.A., Finkelman R.B., Fuge R., Lindh U., Smedley P. (2005). Essentials of medical geology. Impact of natural environment on public health. Elsevier

 Skarżyńska K.M. (1997). Odpady powęglowe i ich zastosowanie w inżynierii lądowej. Kraków

 Guthrie G.D. (red.), 1993. Helth Effects of Mineral Dusts. Reviews in Mineralogy Vol. 28

 Sahai N., Schoonen M.A.A., 2006. Medical Mineralogy and Geochemistry. Reviews in Mineralogy & Geochemistry Vol. 64

 Siemiński M., 2001. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Nabycie wiedzy o zachowaniu się minerałów w środowisku przyrodniczym; rozpoznawanie odpadów powstałych w procesie użytkowania paliw kopalnych i surowców mineralnych (azbest);

zrozumienie aspektów mineralogicznych składowania odpadów niebezpiecznych i promieniotwórczych; umiejętność wykonywania pomiarów z zakresu mineralogii; umiejętność interpretacji danych z monitoringu zanieczyszczeń pyłowych powietrza; charakterystyka biominerałów; umiejętność prezentacji metod remediacji stosowanych w środowisku; konstruowanie prawidłowych wniosków wynikających z przeprowadzonych obliczeń uzyskanych z analizy danych monitoringowych; postrzeganie relacji między naturalnymi i antropogennymi zanieczyszczeniami środowiska; wrażliwość na problemy środowiska i świadomość konieczności weryfikacji wyników badań środowiskowych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - podstawowe zagadnienia z zakresu mineralogii środowiska i występowania minerałów w środowisku. Ustna prezentacja - analiza i interpretacja danych z monitoringu zanieczyszczeń pyłowych powietrza oraz opis zagadnień związanych

z występowaniem minerałów w środowisku.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Jabłońska
Prowadzący grup: Mariola Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Jabłońska
Prowadzący grup: Mariola Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Jabłońska, Magdalena Misz-Kennan
Prowadzący grup: Mariola Jabłońska, Magdalena Misz-Kennan, Natalia Zioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykłady: wybrane zagadnienia z mineralogii środowiska zgodne z informacjami zawartymi w ogólnym opisie przedmiotu; wykorzystanie pomocy audiowizualnych

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych.


Ćwiczenia:

Ocena z raportu omawiającego uzyskanie wyników badań z próbek środowiskowych pobranych na wycieczce terenowej; prezentacja w formie ustnej.


Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i z ćwiczeń.


Skrócony opis:

Opis w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Opis w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

• Jabłońska M. (2003). Skład fazowy pyłów atmosferycznych w wybranych miejscowościach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

• Lorenc M.W., Mazurek S. (2007). Wykorzystać kamień. Studio Jasa. Wrocław

• Shatkin J.A. (2008). Nanotechnology. Health and environmental risks.CRS Press

• Lottermoser B.G. (2010). Mine wastes. Springer

• Grapes R. (2011). Pyrometamorphism. Springer

• Cox M., Nugteren H., Janssen- Jurkovičová M. (2008). Combustion residues. John Wiley & Sons, Ltd.

• Huczko A., Bystrzejewski M. (2007). Fullereny 20 lat później. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

• Banfield J.F., Zhang H. (2001). Nanoparticles in the environment. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 44(1), 1-58.

• Buseck P.R., Adachi K. (2008). Nanoparticles in the atmosphere. Elements 4, 389-394.

• Bystrzejewska-Piotrowska G., Golimowski J., Lis P.L. (2009). Nanoparticles: Their potential toxicity, waste and environmental management. Waste Management 29, 2587–2595.

• Oberdörster G., Stone V., Donaldson K. (2007). Toxicology of nanoparticles: A historical perspective. Nanotoxicology 1(1), 2-25.

• Kumar P., Robins A., Vardoulakis S., Britter R. (2010). A review of the characteristics of nanoparticles in the urban atmosphere and the prospects for developing regulatory controls. Atmospheric Environment 44, 5035-5052.

• Lioy P.J., Freeman N.C.G., Millette J.R. (2002). Dust: A metric for use in residential and building exposure assessment and source characterization. Environmental Health Perspectives 110(10), 969-983.

• Rapp G. (2009). Archaeomineralogy. Springer

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Jabłońska
Prowadzący grup: Mariola Jabłońska, Natalia Zioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.