Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mineralogia środowiskowa / Environmental Mineralogy and Geochemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-GE-GM-S2-GL2-411 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mineralogia środowiskowa / Environmental Mineralogy and Geochemistry
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 1 sem. geologii - geochemia i minerologia /stacjonarne II stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawy z zakresu mineralogii, znajomość podstawowych zagadnień z geochemii i geologii środowiska oraz ochrony i kształtowania środowiska

Skrócony opis:

Moduł Mineralogia Środowiskowa gleby, aerozole atmosferyczne. Mineralogiczne aspekty składowania odpadów niebezpiecznych i jądrowych. Mineralogia odpadów kopalnianych, energetycznych i budowlanych (azbest) oraz strategie ich remediacji. Uwalnianie i wyłapywanie pierwiastków przez minerały w kontekście migracji zanieczyszczeń naturalnych i antropogennych. Metody analityczne, eksperymentalne i obliczeniowe w mineralogii środowiska. Biomineralogia i wpływ minerałów na zdrowie ludzi

Pełny opis:

1. Geneza, mineralogia i wykorzystanie popiołów i żużli z energetyki.

2. Geneza, mineralogia i wykorzystanie odpadów powęglowych.

3. Geneza, mineralogia i rozprzestrzenianie pyłów atmosferycznych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Mineralogia pyłów w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

4. Minerały w organizmie człowieka.

5. Nanominerały w środowisku: geneza, własności i znaczenie. Fulereny i nanorurki.

6. Wpływ zanieczyszczeń na skały.

7. Zastosowanie minerałów w ochronie środowiska.

Literatura:

 Vaughan D.J., Wogelius R.A. (red.), 2000. Environmental Mineralogy. Eotvos Univ. Press. Budapest.

 Sellinus O., Alloway B., Centeno J.A., Finkelman R.B., Fuge R., Lindh U., Smedley P. (2005). Essentials of medical geology. Impact of natural environment on public health. Elsevier

 Skarżyńska K.M. (1997). Odpady powęglowe i ich zastosowanie w inżynierii lądowej. Kraków

 Guthrie G.D. (red.), 1993. Helth Effects of Mineral Dusts. Reviews in Mineralogy Vol. 28

 Sahai N., Schoonen M.A.A., 2006. Medical Mineralogy and Geochemistry. Reviews in Mineralogy & Geochemistry Vol. 64

 Siemiński M., 2001. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Nabycie wiedzy o zachowaniu się minerałów w środowisku przyrodniczym; rozpoznawanie odpadów powstałych w procesie użytkowania paliw kopalnych i surowców mineralnych (azbest);

zrozumienie aspektów mineralogicznych składowania odpadów niebezpiecznych i promieniotwórczych; umiejętność wykonywania pomiarów z zakresu mineralogii; umiejętność interpretacji danych z monitoringu zanieczyszczeń pyłowych powietrza; charakterystyka biominerałów; umiejętność prezentacji metod remediacji stosowanych w środowisku; konstruowanie prawidłowych wniosków wynikających z przeprowadzonych obliczeń uzyskanych z analizy danych monitoringowych; postrzeganie relacji między naturalnymi i antropogennymi zanieczyszczeniami środowiska; wrażliwość na problemy środowiska i świadomość konieczności weryfikacji wyników badań środowiskowych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - podstawowe zagadnienia z zakresu mineralogii środowiska i występowania minerałów w środowisku. Ustna prezentacja - analiza i interpretacja danych z monitoringu zanieczyszczeń pyłowych powietrza oraz opis zagadnień związanych

z występowaniem minerałów w środowisku.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.