Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia środowiskowa (GMI, HOW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-GL025 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geologia środowiskowa (GMI, HOW)
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. geologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Gospodarcze aspekty środowiska geologicznego. Mapy geologiczno - gospodarcze. Antropogeniczne zagrożenia środowiska geologicznego i ich kartograficzne odwzorowanie. Pyłowe i chemiczne zanieczyszczenia atmosfery i ich wpływ na zdrowie człowieka. Obieg węgla w środowisku. Antropogeniczne źródła związków węgla, zagrożenia dla środowisk i monitoring. Migracja fosforu w środowisku. Naturalne i antropogeniczne procesy uwalniania chloru z litosfery. Technologia chloru - aspekty środowiskowe. Obieg azotu - antropogeniczne związki azotu w środowisku geologicznycm. Biogeochemia środowiska glebowego. Naturalne zdolności buforowe gleby, skład kompleksu sorpcyjnego, migracja i uwalnianie niektórych pierwiastków, metale ciężkie w glebie. Produkty ropopochodne w środowisku geologicznym; formy występowania, migracja, metody badań terenowych i laboratoryjnych. Geologiczne aspekty składowania odpadów komunalnych i przemysłowych. Odpady promieniotwórcze i geologiczne aspekty ich składowania. Wpływ eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, surowców skalnych oraz wód podziemnych na przeobrażenia środowiska geologicznego. Wpływ obszarów zurbanizowanych na środowisko geologiczne.

Literatura:

Maciak F., 1996. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wydawnictwa SGGW. Warszawa.

Paulo A., (red.), 1996. Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych. Wydawnictwa CPPGSMiE PAN. Kraków.

Siuta J., 1995. Gleba - diagnozowanie stanu zagrożenia. Komitet Wydawniczy IOŚ. Warszawa.

Związki organiczne w środowisku metody ich oznaczania. Materiały konferencyjne, Jachranka. Wydawnictwo PIOŚ - UW - PAN. Warszawa. 1993.

Bennett M.R., Doyle P., 1997. Environmental Geology. Geology and the Human Environment. John Wiley & Sons. New York

Lundgren L.W., 1999. Environmental Geology. Prentice Hall. New Jersey

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.