Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DF-S1-37
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium II
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Sułkowska-Janowska
Prowadzący grup: Mariola Sułkowska-Janowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kontynuacja 'Translatorium I'. Ocena na podstawie złożonych tłumaczeń obcojęzycznych tekstów na język polski i odwrotnie.

Pełny opis:

Celem moduły jest rozwinięcie przez studentów umiejętności pracy z specjalistycznym tekstem obcojęzycznym. Bazując na umiejętnościach wyniesionych z lektoratów translatorium zmierza do, po pierwsze, ukierunkowania słownictwa na treści związane bezpośrednio z kierunkiem studiów, po drugie, do wypracowania umiejętności niezbędnych do właściwego zrozumienia tekstu, wreszcie po trzecie, do wypracowania umiejętności jego adekwatnego przekładu. Efektem końcowym kształcenia w ramach tego modułu winna być umiejętność samodzielnego zrozumienia i przekładu tekstu specjalistycznego.

Prowadzący dba o to, by Studenci wybrali teksty specjalistyczne o charakterze naukowym (anglojęzyczna terminologia specjalistyczna)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)