Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Kobieta w nauce o mediach i komunikowaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DK-S1-KM10-12. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne: Kobieta w nauce o mediach i komunikowaniu
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Prowadzący grup: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową z konwersatorium monograficznego składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, a składową oceny końcowej z konwersatorium monograficznego będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Ocena z przygotowanego projektu.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków oraz zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ponadto będzie brana pod uwagę zgodność prezentowanych danych z tematem, dokładność analiz, uwzględnienie wskazówek prowadzącego zajęcia, zrozumienie omawianego zagadnienia, umiejętność formułowania hipotez i wyciągania wniosków oraz ocena z pracy pisemnej.


Pełny opis:

Celem prowadzonego konwersatorium monograficznego jest zapoznanie studentów z problematyką kobiecą obecną w mass mediach. Ponadto uczestnicy konwersatorium zostaną wprowadzeni w wiele szczegółowych kwestii dotyczących obrazu kobiet i mężczyzn we współczesnych mediach tradycyjnych i tzw. nowych mediach. Studiowanie literatury przedmiotu oraz obserwacja przekazu medialnego w obszarze szeroko rozumianych kwestii płci a także dyskusje podejmowane na zajęciach mają umożliwić zrozumienie istoty oraz obszaru zainteresowań studiów kobiecych z zakresu medioznawstwa. Zadania studenta to:

1. Przygotowanie do aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w prowadzonej dyskusji.

2. Znajomość zagadnień teoretycznych z obszaru studiów kobiecych.

3. Umiejętność dokonywania samodzielnych analiz, stawiania tez, wyciągania wniosków, zdolność uargumentowania swojego stanowiska, zdolność łączenia elementów teoretycznych i praktycznych.

Możliwe do uzyskania stopnie z konwersatorium:

a) Bardzo dobry- bardzo dobra znajomość literatury podstawowej i rozumienie zagadnień z zakresu tematycznego omawianego na zajęciach oraz obserwowalnych w przekazach medialnych, wysoka aktywność podczas zajęć, a także projekt oceniony na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus;

b) Dobry- dobra znajomość literatury podstawowej i dodatkowej, średnia aktywność podczas zajęć oraz ocena projektu na poziomie dobry plus lub dobry;

c) Dostateczny – mierna znajomość literatury oraz mierna umiejętność łączenia teorii i praktyki z obszaru stanowiącego przedmiot zainteresowań w ramach konwersatorium a także ocena dostateczna z projektu badawczego.

Uwagi:

Brak uwag.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Prowadzący grup: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową z konwersatorium monograficznego składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, a składową oceny końcowej z konwersatorium monograficznego będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Ocena prezentacji lub innych materiałów przygotowywanych przez studenta na zajęcia.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków oraz zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ponadto będzie brana pod uwagę zgodność prezentowanych danych z tematem, dokładność analiz, uwzględnienie wskazówek prowadzącego zajęcia, zrozumienie omawianego zagadnienia.

3. Przygotowywanie materiałów wymaganych na poszczególne zajęcia. Zapoznanie się z literaturą naukową lub wybranymi przekazami medialnymi.


Pełny opis:

Celem prowadzonego konwersatorium monograficznego jest zapoznanie studentów z problematyką kobiecą obecną w mass mediach. Ponadto uczestnicy konwersatorium zostaną wprowadzeni w wiele szczegółowych kwestii dotyczących obrazu kobiet we współczesnych mediach tradycyjnych i tzw. nowych mediach. Studiowanie literatury przedmiotu oraz obserwacja przekazu medialnego w obszarze szeroko rozumianych kwestii kobiecych a także dyskusje podejmowane na zajęciach mają umożliwić zrozumienie istoty oraz obszaru zainteresowań studiów kobiecych z zakresu medioznawstwa. Zadania studenta to:

1. Przygotowanie do aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w prowadzonej dyskusji.

2. Znajomość zagadnień teoretycznych z obszaru studiów kobiecych.

3. Umiejętność dokonywania samodzielnych analiz, stawiania tez, wyciągania wniosków, zdolność uargumentowania swojego stanowiska, zdolność łączenia elementów teoretycznych i praktycznych.

Uwagi:

BRAK UWAG

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.