Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Kobiety w świecie polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DK-S1-KM30-12.5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne: Kobiety w świecie polityki
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Prowadzący grup: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową z konwersatorium monograficznego składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, a składową oceny końcowej z konwersatorium monograficznego będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Ocena prezentacji lub innych materiałów przygotowywanych przez studenta na zajęcia.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków oraz zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ponadto będzie brana pod uwagę zgodność prezentowanych danych z tematem, dokładność analiz, uwzględnienie wskazówek prowadzącego zajęcia, zrozumienie omawianego zagadnienia.

3. Przygotowywanie materiałów wymaganych na poszczególne zajęcia. Zapoznanie się z literaturą naukową lub wybranymi przekazami medialnymi.

Możliwe do uzyskania stopnie z konwersatorium:

a) Bardzo dobry- bardzo dobra znajomość literatury podstawowej i rozumienie zagadnień z zakresu tematycznego omawianego na zajęciach oraz obserwowalnych w przekazach medialnych, wysoka aktywność podczas zajęć, a także projekt oceniony na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus;

b) Dobry- dobra znajomość literatury podstawowej i dodatkowej, średnia aktywność podczas zajęć oraz ocena projektu na poziomie dobry plus lub dobry;

c) Dostateczny – mierna znajomość literatury oraz mierna umiejętność łączenia teorii i praktyki z obszaru stanowiącego przedmiot zainteresowań w ramach konwersatorium a także ocena dostateczna z projektu badawczego.


Pełny opis:

Celem prowadzonego konwersatorium monograficznego jest zapoznanie studentów z problematyką obecności kobiet w świecie polityki w perspektywie ich medialnego obrazu. Zajęcia będę głównie połączeniem elementów politologii i medioznawstawa. Studiowanie literatury przedmiotu oraz obserwacja przekazu medialnego w obszarze szeroko rozumianych kwestii kobiecych, a także dyskusje podejmowane na zajęciach, mają umożliwić zrozumienie istoty oraz obszaru zainteresowań studiów kobiecych z zakresu medioznawstwa. Po zakończonym cyklu studenci powinni mieć wiedzę na temat równości kobiet, obrazu kobiety świata polityki prezentowanego w mass mediach, stopniu zaangażowania kobiety w politykę. Zadania studenta to:

1. Przygotowanie do aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w prowadzonej dyskusji.

2. Znajomość zagadnień teoretycznych z obszaru studiów kobiecych.

3. Umiejętność dokonywania samodzielnych analiz, stawiania tez, wyciągania wniosków, zdolność uargumentowania swojego stanowiska, zdolność łączenia elementów teoretycznych i praktycznych.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.