Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Gender media studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DK-S1-KM612. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne: Gender media studies
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Prowadzący grup: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową z konwersatorium monograficznego gender media studies składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, a składową oceny końcowej z konwersatorium monograficznego

będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Znajomość literatury przedmiotu obowiązującej na poszczególnych zajęciach.

3. Ocena z pracy pisemnej.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków oraz zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ponadto będzie brana pod uwagę zgodność prezentowanych danych z tematem, dokładność analiz, uwzględnienie wskazówek prowadzącego zajęcia, zrozumienie omawianego zagadnienia, umiejętność formułowania hipotez i wyciągania wniosków oraz ocena z pracy pisemnej.


Pełny opis:

Celem prowadzonego konwersatorium monograficznego Gender media studies jest zapoznanie studentów z problematyką płci społeczno-kulturowej obecnej w mass mediach. Ponadto uczestnicy konwersatorium zostaną wprowadzeni w wiele szczegółowych kwestii dotyczących obrazu kobiet i mężczyzn we współczesnych mediach tradycyjnych i tzw. nowych mediach. Studiowanie literatury przedmiotu oraz obserwacja przekazu medialnego w obszarze szeroko rozumianych kwestii płci a także dyskusje podejmowane na zajęciach mają umożliwić zrozumienie istoty oraz obszaru zainteresowań gender media studies. Zadania studenta to:

1. Przygotowanie do aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w prowadzonej dyskusji.

2. Znajomość zagadnień teoretycznych z obszaru gender media studies.

3. Umiejętność dokonywania samodzielnych analiz, stawiania tez, wyciągania wniosków, zdolność uargumentowania swojego stanowiska, zdolność łączenia elementów teoretycznych i praktycznych.

Możliwe do uzyskania stopnie z konwersatorium media studies:

a) Bardzo dobry- bardzo dobra znajomość literatury podstawowej i rozumienie zagadnień z zakresu gender media studies obserwowalnych w przekazach medialnych, wysoka aktywność podczas zajęć, a także praca pisemna oceniona na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus;

b) Dobry- dobra znajomość literatury podstawowej i dodatkowej, średnia aktywność podczas zajęć oraz ocena pracy pisemnej na poziomie dobry plus lub dobry;

c) Dostateczny – mierna znajomość literatury oraz mierna umiejętność łączenia teorii i praktyki z obszaru gender media studies a także ocena dostateczna z pracy pisemnej.

Uwagi:

Prace pisemne na zadane grupie tematy należy przesyłać w ustalonych przez prowadzącego zajęcia terminie na adres mailowy katarzyna.brzoza@op.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.