Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DK-S2-MSPG17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubin
Prowadzący grup: Małgorzata Kubicka, Tomasz Kubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubin
Prowadzący grup: Tomasz Kubin, Łukasz Robak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceną ćwiczeń oraz wykładów (egzaminu). Ocena z ćwiczeń jest ustalana przez osobę prowadzącą ćwiczenia.

Ocena z egzaminu uzależniona jest od pisemnego egzaminu (pytania otwarte).


Pełny opis:

Na studiach stacjonarnych zajęcia obejmują 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęciowych ćwiczeń.

Na studiach niestacjonarnych zajęcia obejmują 20 godzin wykładów i 10 godzin zajęciowych ćwiczeń.

Tematyka zajęć - zgodnie z opisem zawartym, odpowiednio, dla wykładów i ćwiczeń.

Wykłady nieobowiązkowe. Ćwiczenia - prowadzone w oparciu o zadawaną studentom na każde zajęcia literaturę przedmiotu.

Tematyka zajęć:

1. Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego:

- źródła prawa międzynarodowego, umowa międzynarodowa jako podstawowe źródło prawa międzynarodowego (pojęcie, rodzaje, struktura, wejście w życie, wygaśnięcie, nieważność umów międzynarodowych itp.)

- podmioty prawa międzynarodowego publicznego; państwo jako najważniejszy podmiot prawa międzynarodowego;

- organy państwa w stosunkach międzynarodowych;

- organizacje międzynarodowe i pozostali uczestnicy stosunków międzynarodowych;

- terytorium w prawie międzynarodowym.

2. Główne teorie stosunków międzynarodowych: realizm i neorealizm, liberalizm, teoria transnarodowa, marksizm i imperializm, geopolityka, teoria zależności, koncepcja cywilizacji S. Huntingtona.

3. Polityka zagraniczna państwa – pojęcie, uwarunkowania, cele, interesy, środki i metody polityki zagranicznej.

4. Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa – pojęcie, kryteria klasyfikacji i typologie bezpieczeństwa, sposoby zapewniania bezpieczeństwa.

5. Główne kierunki polityki zagranicznej RP po 1989 r.

6. Korzyści płynące z handlu międzynarodowego w świetle teorii (teorie przedklasyczne, teoria kosztów absolutnych, teoria kosztów komparatywnych, teoria obfitości zasobów, współczesne teorie wyjaśniające korzyści płynące z handlu międzynarodowego).

7. Rola wymiany międzynarodowej w gospodarce narodowej.

8. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji (przyczyny przepływu czynników produkcji, krótkookresowe i długookresowe korzyści i koszty wynikające z eksportu i importu kapitału oraz odpływu i napływu siły roboczej).

9. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraj; środki przywracania równowagi bilansu płatniczego.

10. Polityka kursu walutowego.

11. Zagraniczna polityka ekonomiczna państwa.

12. Międzynarodowe organizacje gospodarcze we współczesnym świecie (Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu, Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.