Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ilościowa i jakościowa analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DP-S1-IJAD14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ilościowa i jakościowa analiza danych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Turska-Kawa
Prowadzący grup: Agnieszka Turska-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Turska-Kawa
Prowadzący grup: Agnieszka Turska-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Turska-Kawa
Prowadzący grup: Agnieszka Turska-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przy ustalaniu oceny końcowej z ćwiczeń brana jest pod uwagę ocena cząstkowa z grupowej pracy podczas zajęć oraz ocena z semestralnej pracy badawczej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń słuchacze dopuszczeni są do egzaminu końcowego, który odbywa się w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru)

Pełny opis:

Nadrzędnym celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie procesu badawczego w naukach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki politologii. Zajęcia wyposażają słuchaczy wiedzę z zakresu poznania naukowego oraz podstawowych paradygmatów wiedzy naukowej oraz w umiejętność samodzielnego przeprowadzania procesu badawczego z uwzględnieniem każdego z jego etapów (m.in. formułowanie pytań i hipotez badawczych, tworzenie obszaru przestrzeni zmiennych, dobór próby, przeprowadzenie badań, obróbka i analiza wyników, interpretacja wyników, akceptacja lub odrzucenie hipotez), umiejętność sporządzania raportu z badań. Sposób przekazywania wiedzy ukierunkowany jest szerzej na wzbudzenie w studentach świadomości metodologicznej oraz ciekawości badawczej.

Uwagi:

• Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostają studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z ćwiczeń.

• Część zajęć odbywa się z wykorzystaniem programu analizy danych SPSS

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Turska-Kawa
Prowadzący grup: Agnieszka Turska-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.