Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-FI-S1-56
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymanek
Prowadzący grup: Krzysztof Szymanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu końcowego (jeśli został zdany). Stanowi średnią arytmetyczną tych ocen, w przypadku jednak, gdy egzamin końcowy będzie zdany bardzo dobrze, ocena końcowa będzie podniesiona o pół stopnia.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka nauki i metod prowadzenia badań naukowych.

2. Charakterystyka naukowego procesu badawczego, podstawowe pojęcia metodologii: teoria naukowa, hipoteza, wyjaśnianie, przewidywanie, korelacja, przyczynowość, zmienne, konceptualizacja, pomiar.

3. Metody dedukcyjne i indukcyjne w nauce.

4. Poglądy na rozwój wiedzy naukowej: H. Poincare, K. R. Popper, T. Kuhn, I. Lakatos,

P.K. Feyerabend.

5. Przykład powstawania i rozwoju teorii naukowej: heliocentryzm.

6. Prawdopodobieństwo w nauce, prawa probabilistyczne, hipotezy statystyczne i ich weryfikowanie.

7. Logika eksperymentu naukowego. Specyfika badań empirycznych w naukach behawioralnych.

8. Nauka i nie-nauka, problem linii demarkacyjnej, pseudonauka.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)